17 maja 2022 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }
zmienne oprocentowanie kredyt votum finance help

Zasady zmiany oprocentowania w umowach kredytów o zmiennym oprocentowaniu

Samo spełnienie oznaczenia typu oprocentowania nie jest wystarczające dla spełnienia wymogu wskazanego w ustawie, zapisy umowy powinny określać również warunki zmiany oprocentowania. Oznaczenie warunków zmiany oprocentowania kredytu jest elementem przedmiotowo istotnym umowy kredytu o zmiennym oprocentowaniu, gdyż wpływa na rozmiar świadczenia kredytobiorcy w postaci odsetek, a przez to wpływa na wysokość rat kredytu oraz odpowiada […]
Czytaj więcej
pomoc złotówkowiczom jakie konsekwencje Votum Finance Help

Konsekwencje nieważności umowy kredytu w związku z brakiem określenia warunków zmiany oprocentowania.

Wyrok potwierdzający nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania kredytu, bez względu na to jaka podstawa prawna została przyjęta za uzasadnienie orzeczenia, wiąże się szeregiem ekonomicznych konsekwencji dla obu stron umowy, wobec której stwierdzono nieważność. Na wstępie, należy założyć, że stwierdzenie nieważności umowy kredytu ma skutek ex tunc, czyli od daty jej […]
Czytaj więcej