18 maja 2023 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }
raport PKO BP

Bank PKO BP przegrywa z Frankowiczami w IQ 2023 r.

Po pierwszych trzech miesiącach 2023 roku PKO Bank Polski SA opublikował raport kwartalny, w którym poinformował m.in. o liczbie nowych postępowań sądowych wytoczonych przez Frankowiczów oraz o prawomocnych rozstrzygnięciach takich spraw. Spośród 416 prawomocnych wyroków, które zapadły w I kwartale 2023 roku, aż 403 były korzystne dla Frankowiczów, co stanowiło imponujący wynik 96,9%. W tym […]
Czytaj więcej