7 września 2023 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }
zerwana umowa

Frankowicze przedsiębiorcy skutecznie walczą w sądach

Pozytywne zmiany w krajowym systemie orzecznictwa umożliwiają teraz nie tylko Klientom indywidualnym, ale także firmom wytoczenie skutecznego procesu bankowi w celu unieważnienia umów kredytowych indeksowanych do kursu waluty obcej. Co więcej, nie tylko aktywne umowy kredytowe są podległe oskarżeniu, ale także te, które zostały już w pełni spłacone przez Kredytobiorcę. Osoby, które wcześniej posiadały kredyty […]
Czytaj więcej