admin - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom
4 powody

4 powody, dla których Frankowicze tak chętnie pozywają banki

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost popularności sądowych postępowań przeciwko bankom wśród osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wiele czynników, które skłaniają Frankowiczów do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania swoich strat. Nieprzewidywalna wysokość raty kredytu frankowego Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest nieprzewidywalny charakter kursu walutowego, który wpływa na […]
Czytaj więcej
dziecko podpisuje dokument

Małoletni spadkobierca umowy kredytowej – czy może pozwać bank?

Śmierć bliskiej osoby jest jedną z najtrudniejszych chwil w życiu z jaką trzeba się zmierzyć. Utrata bliskiej osoby dotyka nie tylko sfery emocjonalnej, wywołuje również skutki w sferze prawnej, którą trzeba uregulować, zwłaszcza kiedy spadkodawca pozostawił po sobie długi. W chwili śmierci kredytobiorcy, jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na spadkobierców. Są oni zobowiązani do […]
Czytaj więcej
umowa kredytowa na dom

List mazalny – Frankowiczu, to musisz wiedzieć!

List mazalny, nazywany również kwitem mazlanym to często spotykany termin wśród Kredytobiorców. To tajemnicze wyrażenie wywołuje ciekawość, ale czym tak naprawdę jest list mazalny? Co to jest list mazalny? List mazalny to zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, czyli najprościej mówiąc potwierdza wygaśnięcie wierzytelności. Bank wydaje dokument po całkowitym spłaceniu kredytu bądź prawomocnym […]
Czytaj więcej
rozwód

Co ze sprawami frankowymi rozwodników i spadkobierców?

Udział poszczególnych osób w postępowaniu sądowym wynika z tzw. legitymacji procesowej czyli uprawnienia do uczestniczenia w takim postępowaniu w roli strony. Legitymacja procesowa może wywodzić się z różnych źródeł. W przypadku kredytów frankowych takim źródłem jest zawarcie umowy kredytowej. Kredytobiorcy są jedną stroną umowy kredytu, bank natomiast jest drugą. Rozwód kredytobiorców – co z kredytem? […]
Czytaj więcej
wyrok tsue frankowicze kredyt frankowy, bezumowne korzystanie z kapitału

TSUE podkreślił ważność ochrony konsumentów

Na to czekali Frankowicze! Wyrok TSUE C-520/21 z 15.06.2023 r. jest korzystny dla kredytobiorców frankowych. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powtórzyło główne tezy zawarte w opinii Rzecznika Generalnego TSUE wydanej w lutym b.r., a jednocześnie stanowi korzystne rozstrzygnięcie dla konsumentów. Według opinii Rzecznika Generalnego TSUE, sądy krajowe będą zobowiązane do rozstrzygnięcia, czy po unieważnieniu umowy […]
Czytaj więcej