Bank powiedział umowę o kredyt. Czy można ją unieważnić? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Bank wypowiedział umowę o kredyt frankowy. Czy można ją unieważnić?

Błędnie skonstruowana umowa o kredyt frankowy doprowadziła niejednego Kredytobiorcę do sytuacji, w której nie był w stanie zapłacić kolejnej raty kredytu. W takich momentach, banki pozostają bezlitosne i podejmują kolejne kroki, które ostatecznie kończą się wypowiedzeniem umowy i skierowaniem wniosku o zapłatę. Chociaż sytuacja wydaje się bez wyjścia, Frankowicze mogą zyskać na tym, że bank wypowiedział im umowę.

Kiedy bank ma prawo wypowiedzieć umowę o kredyt frankowy?

Szacuje się, że na rynku nadal funkcjonuje około 200 tys. aktywnych kredytów frankowych. Gdy kurs franka szybuje w górę, wielu Kredytobiorców uwikłanych w wysokie, comiesięczne raty przestaje sobie radzić ze spłatą toksycznego kredytu. Wobec braku spłaty kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych bank nie pozostaje obojętny i notorycznie przypomina swojemu dłużnikowi o uregulowaniu zaległości. Z powodu braku wystarczających środków, niektórzy Kredytobiorcy przestają spłacać raty kredytu frankowego, co skutkuje wypowiedzeniem umowy przez bank i wezwaniem do zapłaty. W takiej sytuacji niejeden konsument mógłby się załamać, jednak w przypadku wypowiedzenia umowy o kredyt frankowy, Kredytobiorcy mogą podjąć działania, które uchronią ich przed bankructwem. Należy podkreślić, że jeśli umowa o kredyt CHF zawiera niedozwolone klauzule (co ma miejsce w większości tego tylu zobowiązań), sąd może orzec o nieważności takiego kontraktu. Oznacza to, że nie jest on wiążący dla Kredytobiorcy, a bank nie będzie w stanie wygrać sprawy, którą założy klientowi w związku z zaprzestaniem spłat rat kapitałowo-odsetkowych.

Wypowiedzenie umowy przez bank a unieważnienie umowy kredytowej

Kredytobiorca, który przestał spłacać kredyt frankowy ze względu na brak dostępnych środków, często przez długi czas nie reaguje w odpowiedni sposób na działania, które podejmuje przeciwko niemu kredytodawca. W wielu przypadkach skutkuje to nie tylko wypowiedzeniem umowy o kredyt frankowy, ale również uzyskaniem prawomocnego nakazu zapłaty, który umożliwia wszczęcie egzekucji.

wypowiedzieć umowę

Co istotne, jeżeli w umowie kredytowej znajdą się niedozwolone zapisy, Frankowicz ma prawo do skorzystania z przysługujących mu praw i domagać się sądowego stwierdzenia jej nieważności, nawet w trakcie trwającego postępowanie egzekucyjnego. Po wydaniu wyroku, strony postępowania będą zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się ze świadczeń w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Długi czas oczekiwania na wyrok w sprawie również nie powinien być powodem do niepokoju dla Kredytobiorców, ponieważ Frankowiczom przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie, które na chwilę obecną wynoszące aż 11,25% rocznie.

Jak unieważnić umowę o kredyt frankowy po wypowiedzeniu jej przez bank?

W sytuacji, gdy Kredytobiorca przestaje płacić raty kredytu frankowego, a bank wysyła ponaglenia, wypowiedział umowę, a nawet skierował nakaz zapłaty, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych. W pierwszej kolejności Kredytobiorca powinien zgromadzić niezbędne dokumenty związane z kredytem, w tym m.in. umowę, aneksy i regulamin. Do dokumentów należy dołączyć również otrzymane wypowiedzenie z banku oraz dokumentację sądową, jeśli sprawa została skierowana przed wymiar sprawiedliwości. Warto mieć na uwadze, że Kredytobiorca ma prawo wystąpić do kredytodawcy w przypadku, gdy nie dysponuje wymaganymi dokumentami potwierdzającymi wysokość kwoty, która została dotychczas wpłacona na konto banku. Następnym krokiem będzie wybór przedstawiciela prawnego do prowadzenia sprawy przeciwko bankowi. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z opiniami klientów i wybrać podmiot, specjalizujący się w sprawach frankowych. Eksperci z Votum Finance Help od lat pomagają Kredytobiorcom w walce z instytucjami finansowymi, które stosują nieuczciwe praktyki w relacji z konsumentami i egzekwują dla poszkodowanych wysokie kwoty w związku z wadliwymi umowami kredytowymi.

roszczenia

Podsumowując, Frankowicz, któremu bank wypowiedział umowę, może ją skierować do analizy ekspertów, a w razie wykrycia niedozwolonych klauzul, przekazać sprawę do sądu w celu stwierdzenia jej nieważności. Warto podkreślić, że Kredytobiorcy, którym bank wypowiedział umowę mogą zyskać również dużo jak Frankowicze, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązanie.