Banki zwiększają rezerwy po wyroku TSUE

Banki zwiększają rezerwy po korzystnym dla Frankowiczów wyroku TSUE

Bankowcy przewidują, że rezerwy na hipoteki frankowe muszą się dodatkowo zwiększyć. Przyjęto założenie, że trzy czwarte klientów posiadających kredyty CHF złoży pozew sądowy. 

Po wyroku TSUE przybywa pozwów

Związek Banków Polskich prognozuje wzrost liczby pozwów w wyniku decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca,  dotyczącego korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu CHF.

— Na podstawie najnowszych dostępnych informacji, mamy wiedzę o złożeniu 126 tysięcy pozwów. Dodatkowo należy uwzględnić kilka tysięcy pozwów, które zostały już złożone, ale nie zostały jeszcze dostarczone do banków — oświadczył Białek podczas konferencji online.

Ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniosły korzystne rezultaty dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, zwłaszcza w związku z sprawą o sygnaturze C-520/21 dotyczącą opłaty za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. Zdaniem TSUE, prawo unijne zabrania bankom pobierania tzw. opłat za korzystanie z kapitału kredytu.

bank
Banki zawiązują kolejne rezerwy frankowe

ZBP przewiduje, że dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne, które będą miały miejsce w okresie od 2023 do 2025, wyniosą 42 mld złotych, ponad już zarezerwowane przez banki 40 mld złotych. W tych symulacjach zakładano, że 75% posiadaczy aktywnych kredytów we frankach szwajcarskich złoży pozwy. Dodatkowo, przyjęto, że 25% osób, które już spłaciły kredyty, podejmie kroki prawne i złoży sprawę do sądu.

Więcej informacji: www.businessinsider.com.pl