odfrankowienie unieważnienie umowy kancelaria opinie

Frankowicze w listopadzie nie odpuszczali

Frankowicze nie odpuszczają – rekordowa liczba nowych Klientów Votum od wyroku TSUE! Determinacja frankowiczów do rozwiązania problemu z wadliwym kredytem na drodze sądowej nie słabnie pomimo upływu lat. Grupa Kapitałowa Votum odnotowała właśnie najlepszy wynik w zakresie pozyskania nowych Klientów od wyroku TSUE w październiku 2019 r. W listopadzie na ofertę kompleksowej obsługi sprawy bankowej […]
Czytaj więcej
pomoc dla złotówkowiczów

Prokurator Generalny wspiera złotówkowiczów

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje na temat zaangażowania Prokuratora Generalnego w sprawy frankowe. Oprócz jednoznacznego poparcia dla roszczeń kredytobiorców po publikacji wyroku TSUE, poszły za tym również konkretne działania. Przede wszystkim Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego 15 skarg nadzwyczajnych w imieniu frankowiczów. Ponadto zalecił prokuratorom rejonowym przystępowanie do postępowań sądowych, […]
Czytaj więcej
likwidacaja wibor jaki wskaznik saron votum finance help

LIKWIDACJA WIBOR

Likwidacja stawki WIBOR zapowiedziana została na koniec 2022 r. Mimo, że zmiana wskaźnika nie jest nowością na rynku kredytowym (jakiś czas temu z umów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zniknął wskaźnik LIBOR, który zastąpiono parametrem SARON), wielu kredytobiorców obawia się czekającej ich za kilka miesięcy zmiany. Co stanie się z ich umowami po likwidacji wskaźnika? […]
Czytaj więcej

Rodzaje oprocentowania spotykane w umowach kredytów hipotecznych PLN

Strony umowy kredytu mają do wyboru 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe oraz zmienne. Powyższe rodzaje sposobu oprocentowania charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Warto przy tym nadmienić, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów […]
Czytaj więcej

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą („w złotówkach„), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu. Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z […]
Czytaj więcej
wysokość rat kredytu wibor

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

Rata kredytu to wynik wielu czynników, które powinny wynikać z umowy kredytu. Co do zasady rata kredytu jest dwuskładnikowa. Dwuskładnikowa rata kredytu  zawiera w sobie: część kapitałową – odpowiadającą za zwrot udostępnionego kapitału kredytu; część odsetkową – odpowiadającą za wynagrodzenie banku z tytułu korzystania z kapitału. Proporcje obu części w łącznej wysokości raty zależą od […]
Czytaj więcej
jak sprawdzić umowę kredyt zmiennym oprocentowaniem

Co zrobić z umową kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia w zakresie warunków zmiany oprocentowania?

Czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowy kredytu w zakresie warunków zmiany oprocentowania? Element zmienności oprocentowania i jego warunków dotyczy elementu przedmiotowo istotnego, który definiuje umowę jako kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Jest zatem jednym z podstawowych fundamentów kształtujących charakter zobowiązania, na który umawiają się strony umowy kredytu i wprost rzutuje […]
Czytaj więcej
ile zmiana wibor kredyt

Co to jest WIBOR i jaki ma wpływ na kredyt w złotówkach

WIBOR (skrót od Warsaw Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który obecnie ma istotny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zawieranych w walucie PLN. Jest to składnik zmienny oprocentowania i jednocześnie stanowi element przedmiotowo istotny, który definiuje umowę jako kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Jest zatem jednym z podstawowych fundamentów kształtujących charakter zobowiązania, na który umawiają się strony […]
Czytaj więcej
zmienne oprocentowanie kredyt votum finance help

Zasady zmiany oprocentowania w umowach kredytów o zmiennym oprocentowaniu

Samo spełnienie oznaczenia typu oprocentowania nie jest wystarczające dla spełnienia wymogu wskazanego w ustawie, zapisy umowy powinny określać również warunki zmiany oprocentowania. Oznaczenie warunków zmiany oprocentowania kredytu jest elementem przedmiotowo istotnym umowy kredytu o zmiennym oprocentowaniu, gdyż wpływa na rozmiar świadczenia kredytobiorcy w postaci odsetek, a przez to wpływa na wysokość rat kredytu oraz odpowiada […]
Czytaj więcej