Czy Złotówkowicze mogą liczyć na zabezpieczenie roszczeń? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Czy Złotówkowicze mogą liczyć na zabezpieczenie roszczeń przez sąd?

Złotówkowicze coraz śmielej kroczą w kierunku sądów, a te przyznają kolejne zabezpieczenia roszczeń w sporze z bankiem. Prawnicy wskazują, że do kancelarii wpływają kolejne sprawy w związku z konfliktem o WIBOR. Banki obawiają się nowej fali pozwów.

Spór o WIBOR. Czy sąd poprze Złotówkowiczów?

Spór pomiędzy Kredytobiorcami posiadającymi kredyty w złotówkach a bankami często dotyczy kwestii związanych z WIBOR-em, czyli referencyjną stopą procentową, która służy do określania oprocentowania wielu kredytów w Polsce. Walka Kredytobiorców dotyczy przede wszystkim zarzutów dotyczących manipulacji WIBOR-em przez banki. Pojawiły się podejrzenia, że niektóre instytucje finansowe mogły celowo wpływać na poziom WIBOR-u w celu uzyskania korzyści finansowych, co nie pozostało bez wpływu na Kredytobiorców i wysokość ich rat kredytowych.  W związku z tym niektórzy Złotówkowicze podejmują działania prawne, dążąc do unieważnienia klauzul dotyczących WIBOR- u w swoich umowach kredytowych. Co więcej, domagają się zwrotu dokonanych nadpłat, jak również żądają zabezpieczenia powództwa na wypadek ewentualnej nieważności umowy.

schody

Sądy coraz częściej przyznają Złotówkowiczom zabezpieczenie roszczeń

Kredytobiorcy złotówkowi zyskują dzięki jednemu z ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadło w czerwcu tego roku. W sprawie C-287/22, gdzie pozwanym był Getin Noble Bank, unijni sędziowie ustalili, że konsument, który sporządza umowę kredytową z bankiem, ma prawo żądać zabezpieczenia swojego roszczenia w sądzie, jeśli istnieje podejrzenie, że umowa ta może być nieważna. Chociaż orzeczenie zostało wydane w sprawie frankowej, sądy krajowe są bardziej  przychylne do przyznawania zabezpieczenia roszczeń również Złotówkowiczom.

 

Warto zatem podkreślić, że zabezpieczenie roszczeń coraz częściej przysługuje nie tylko osobom posiadającym kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, ale także tym, którzy walczą o usunięcie stawki WIBOR z umów kredytowych.

Co więcej, pełnomocnicy reprezentujący swoich Klientów w sądzie, często skupiają się na dążeniu do stwierdzenia nieważności umowy o kredyt zawartej w polskiej walucie. Główny argument jaki podejmują to występowanie wadliwych zapisów w treści umowy dotyczących zmiennej stawki oprocentowania kredytu, co według nich może prowadzić do ogólnej nieważności umowy.

 

Dodatkowo, decyzje sądowe i orzeczenia, takie jak wspomniane wcześniej C-287/22, mogą dodatkowo wspierać argumentację Kredytobiorców, umożliwiając im żądanie zabezpieczenia powództwa w przypadku prawdopodobnej nieważności umowy.