Dla Akcjonariuszy - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Dla Akcjonariuszy

Votum Finace Help S.A.

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

 

NIP 8971684241
KRS 0001054391

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2 600 000,00 zł wpłacony w całości
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 500,00 zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 5200

AKCJONARIUSZ:
VOTUM S.A.
KRS:0000243252
REGON: 020136043
NIP: 8992549057

Pobierz Statut Spółki (PDF)