Dla Akcjonariuszy - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom

Dla Akcjonariuszy

Votum Finace Help S.A.

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

 

NIP 8971684241
KRS 0001054391

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2 600 000,00 zł wpłacony w całości
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 500,00 zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 5200

AKCJONARIUSZ:
VOTUM S.A.
KRS:0000243252
REGON: 020136043
NIP: 8992549057

Pobierz Statut Spółki (PDF)