Dwa wyroki TSUE w sprawach frankowych JUŻ

Dwa wyroki TSUE w sprawach frankowych JUŻ 15 czerwca 2023 r.

Czwartek, 15 czerwca 2023 r., to dzień, którego wyczekuje wielu Kredytobiorców posiadających kredyt CHF. W tym dniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dwa wyroki w ważnych sprawach dla Frankowiczów.

Pierwszy z nich to wyrok TSUE w sprawie zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. Również tego samego dnia Trybunał orzeknie czy w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału.

Dwa ważne wyroki TSUE dla Frankowiczów

15 czerwca 2023 r. w wyrokach TSUE przedstawi swoje stanowisko w dwóch, istotnych dla Frankowiczów sprawach:

  • rozstrzygnie czy w chwili wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału (sprawa o sygn. C-520/21)
  • wyda wyrok dotyczący zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sprawa o sygn. C-287/22)
prokurator

Wyrok TSUE w sprawie C-287/22

Sędzia Piotr Bednarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie jednej z rozpatrywanych spraw zadał pytanie do TSUE dotyczące zawieszenia spłaty rat kredytu:

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?

Orzeczenie Trybunału w sprawie zawieszenia płatności rat na czas procesu sądowego

Istotne jest to, że problem dotyczy wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny (nie tylko Klientów Getin Noble Banku, którego dotyczyła sprawa). Wiele sądów, w tym również niektóre wydziały SO w Warszawie twierdzą, że nie mają podstaw do uwzględnienia wniosków składanych w sprawach frankowych.

Frankowicze – wniosek o zabezpieczenie

Prawnicy oceniają, że ustalenie zabezpieczenia przez sąd jest istotnym czynnikiem ochrony interesów konsumenta, ze względu na fakt, że procesy sądowe często się przedłużają, co skutkuje dodatkowym obciążeniem budżetu Frankowiczów.

Wyrok TSUE niewątpliwie wpłynie na orzeczenia sądów w sprawie przyznawania zabezpieczeń, a także prawdopodobnie określi zasady postępowania w sytuacjach, gdy o udzielenie zabezpieczenia wnioskuje Kredytobiorca, który jeszcze nie spłacił całości udzielonego mu kapitału.

Więcej informacji na Business Insider.