Listopad należał do Frankowiczów. Nie odpuszczali do końca!

Frankowicze w listopadzie nie odpuszczali

Frankowicze nie odpuszczają - rekordowa liczba nowych Klientów Votum od wyroku TSUE!

Determinacja frankowiczów do rozwiązania problemu z wadliwym kredytem na drodze sądowej nie słabnie pomimo upływu lat. Grupa Kapitałowa Votum odnotowała właśnie najlepszy wynik w zakresie pozyskania nowych Klientów od wyroku TSUE w październiku 2019 r. W listopadzie na ofertę kompleksowej obsługi sprawy bankowej GK #Votum zdecydowało się 1233 osób. A to oznacza, że od początku 2022 r. wolumen zawartych kontraktów z frankowiczami przekroczył 10.000 spraw.

Bartłomiej Krupa VOTUM S.A.

Regularnie pozyskujemy średnio 900-1000 nowych kontraktów miesięcznie

- Listopad był piątym miesiącem z rzędu, w którym poprawialiśmy wynik zawartych kontraktów w jednym miesiącu. Ostatni okres był tym szczególny, że wyraźnie przekroczyliśmy wolumen 1000 spraw, nieznacznie ocierając się o rezultat 1250 nowych spraw. Rekordowy listopad jasno pokazuje, że w segmencie bankowym nadal drzemie spory potencjał do wzrostów. Dlatego naszym celem na nowy rok niezmiennie pozostaje regularne pozyskiwanie średnio 900-1000 nowych kontraktów miesięcznie. Tym bardziej, że już 60% naszych nowych Klientów pochodzi z poleceń. I w tym zakresie niewątpliwym motorem napędowym do wzrostów będą kolejne sukcesy naszych obecnych Klientów na salach sądowych w 2023 r., które zwłaszcza w wymiarze wyroków prawomocnych powinny ustanawiać nowe benchmarki – wskazuje Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum SA.

Listopad był również najlepszym miesiącem dla klientów Grupy Kapitałowej Votum pod kątem liczby zapadłych wyroków w sprawach frankowych.

W poprzednim miesiącu przed sądami I i II instancji wydano 907 korzystnych orzeczeń dotyczących kredytów frankowych, skutkujących stwierdzeniem nieważności umowy kredytu lub jej odfrankowieniem, czyli pozostawieniem w mocy bez klauzul przeliczeniowych . Po raz pierwszy liczba pozytywnych wyroków prawomocnych przekroczyła liczbę 150, dokładnie zapadło ich 151, z czego 96 proc. skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Kacper Jankowski

Liczba wyznaczonych terminów sądowych w sprawach frankowych po raz kolejny przekroczyła 2000

- Warty odnotowania jest również wskaźnik dotyczący liczby wokand zaplanowanych w grudniu. Pomimo tego, że mamy do czynienia z ostatnim miesiącem w roku, naznaczonym okresem świątecznym, to liczba wyznaczonych terminów sądowych w sprawach frankowych po raz kolejny przekroczyła 2000, dokładnie 2366. Prognozujemy, że w przyszłym roku w zasadzie poza sierpniem, czyli miesiącem wakacyjnym w sądach, liczba wyznaczanych terminów w naszych sprawach przekroczy 2000, a w październiku i listopadzie nawet 3000. Oczywiście liczba rozpraw przełoży się również na liczbę wydawanych wyroków i ich realizację przez banki - dodaje Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.