GK Votum poszerza ofertę. Od października nowy produkt. .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

GK Votum poszerza swoją ofertę. Kolejni Kredytobiorcy mogą wygrać z bankiem.

Na podstawie dotychczasowych wyników Grupa Kapitałowa Votum zakłada, że 4 kwartał 2023 r. zaowocuje jeszcze większymi zyskami. Wszystko to dzięki wciąż rosnącej liczbie pozwów kierowanych przeciwko bankom w związku z abuzywnymi klauzulami zawartymi w umowach kredytowych. Co więcej, GK Votum planuje od października wprowadzenie nowego produktu. Mowa tutaj o działaniach mających na celu dochodzenie roszczeń od banków, związanych z błędami lub nieprawidłowościami w umowach dotyczących kredytów konsumenckich, które skutkują sankcją kredytu darmowego.

GK Votum spodziewa się rekordowej ilości nowych spraw w 4 kwartale

Votum ogłosiło, że spółki z jej grupy podpisały w sierpniu 2023 roku 1.020 nowych umów z Kredytobiorcami, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. W poprzednim miesiącu kalendarzowym, sądy I instancji wydały 419 wyroków, które uznają umowy kredytowe za nieważne, natomiast w drugiej instancji było to 124 wyroki. W drugim kwartale w ramach projektu bankowego zostało zawartych 3,94 tys. umów z Klientami, którzy zaciągnęli kredyty denominowane lub indeksowane do CHF, w porównaniu do 3,28 tys. umów w pierwszym kwartale.

wzrost, strzałka
Czwarty kwartał roku będzie kluczowy w wielu aspektach, i jestem przekonany, że będzie wyjątkowo udany. Oczekujemy zwiększenia aktywności w zakresie zawieranych kontraktów. W pierwszym półroczu już podpisano ponad 7,2 tys. umów. Naszym minimalnym celem jest utrzymanie tego tempa w drugim półroczu, osiągając wynik na poziomie około 15 tys. kontraktów. Warto jednak zauważyć, że przewidujemy wzrost tej liczby ze względu na oczekiwane decyzje TSUE, które zawsze skutkują większym zainteresowaniem klientów, a także ze względu na obecnie wysoki kurs franka oraz prognozowane podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, co może wpłynąć na podniesienie stóp procentowych w Szwajcarii.
Votum Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum S.A.

Kancelarie z GK Votum zajmą się sprawami dot. sankcji kredytu darmowego

W celu zróżnicowania swojej oferty, kancelarie z GK Votum pracują nad nowym produktem, który ma zostać wprowadzony na rynek w październiku. Nowy produkt będzie polegał na reprezentowaniu Konsumentów w dochodzeniu swoich praw wobec banków w przypadkach nieprawidłowości w umowach dotyczących kredytów konsumenckich, skutkujących sankcją kredytu darmowego.

Według ekspertów Votum, możliwości wynikają z dużej liczby umów, w których można zidentyfikować pewne nieprawidłowości, oraz z przekonania o dużej szansie na osiągnięcie pozytywnych wyników. Zakłada się, że w okresie od 2021 do 2023 roku, miesięczna liczba umów zawierała się w zakresie od 250 do 300 tysięcy. Natomiast ogólna liczba aktywnych kredytów konsumenckich wynosi około 7,6 miliona, co łącznie daje wartość 159,3 miliarda złotych. Wstępne analizy sugerują, że wiele z tych umów zawiera klauzule, które mogą prowadzić do uznania za nieprawidłowe i nałożenia sankcji w postaci kredytu darmowego.