Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytowa? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą ("w złotówkach"), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu.

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z dnia 31 stycznia 1989 r., która obowiązywała do wejścia w życie ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., jak i ustawy późniejszej obowiązującej do dziś w lekko zaktualizowanej formule.

Z art.  27 Ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21) wynika, że Umowa powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

 • kwotę kredytu,
 • termin spłaty kredytu,
 • oprocentowanie kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu,
 • termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.
porozumienie, uścisk dłoni

Co określa umowa kredytowa?

Zgodnie z art.  69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm., umowa powinna określać w szczególności:

 • strony umowy;
 • kwotę i walutę kredytu;
 • cel, na który kredyt został udzielony;
 • zasady i termin spłaty kredytu;
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Umowa kredytowa denominowana lub indeksowana

W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że definicja umowy kredytu i jej niezbędne elementy ewaluowały, jednak cechą wspólną obu przepisów jest spełnienie wymogu określenia zasad i terminu spłaty kredytu, w tym zasad dotyczących oprocentowania.

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach zawarty w latach 1995-1999? Nie czekaj dłużej, napisz do nas. BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę!

Nawet, gdy Twój kredyt już jest spłacony, możesz mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Umowa kredytu w złotówkach?​

Jak długo będziesz spłacać kredyt złotówkowy?
Jeśli masz umowę o kredyt o zmiennym oprocentowaniu,
sprawdź teraz BEZPŁATNIE, co możesz zyskać!​