Banki ratują się konsolidacją kredytów. Komu to się opłaca? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Banki ratują się konsolidacją kredytów. Komu to się opłaca?

Mimo wysokich kosztów kredytów, nadal cieszą się one dużą popularnością zarówno wśród starszych jak i młodszych konsumentów. Sytuacja staje się kłopotliwa, gdy Kredytobiorcy mają problem ze spłatą zobowiązania. Wówczas banki wychodzą naprzeciw Kredytobiorcom w potrzebie, oferując im kredyt konsolidacyjny. Czy to jednak dobre rozwiązanie dla Kredytobiorców? Może lepiej warto przyjrzeć się umowie kredytowej i sprawić czy jest szansa na darmowy kredyt?

Banki zachęcają do konsolidacji kredytu

Nieświadomi konsumenci przez lata zawierali z bankami umowy, które posiadały wadliwe zapisy. Obecnie w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które w wyniku klauzul abuzywnych mają problem ze spłatą swojego zadłużenia. Takim Kredytobiorcom banki często proponują konsolidację. Mogłoby się wydawać, że to korzystne rozwiązanie dla pożyczkobiorców, gdyż niewiele osób, które popadły w kłopoty finansowe posiada odpowiednią zdolność kredytową na zaciągnięcie kolejnego kredytu. Chociaż Kredytobiorca jest zadowolony, że bank wyszedł mu naprzeciw w trudnej sytuacji, udzielając kredytu konsolidacyjnego, nie zdaje sobie jednak sprawy, jak wysokie będą przyszłe koszty tego rozwiązania.

kredyt PLN

Dla kogo korzystna jest konsolidacja kredytu?

Jak twierdzą analitycy, w bankach ostatnio obserwuje się zjawisko tzw. rolowania kredytów. Banki, świadome że wcześniejsze umowy o kredyt konsumencki mogą być uznane przez sąd za niezgodne z prawem, starają się rozwiązać ten problem poprzez zamianę kredytów. Udzielanie kredytów konsolidacyjnych jest dużo korzystniejsze dla bankowców, ponieważ zamienia wadliwy kredyt na kredyt bez prowizji.

 

Jak widać, konsolidacja kredytu z pewnością może przynieść wiele korzyści kredytodawcy, jednak warto mieć na uwadze to, że dla Kredytobiorcy może nie być to już tak opłacalne. W momencie podpisania umowy o kredyt konsolidacyjny, wcześniejszy kredyt z wadliwą umową przestaje istnieć i jest uznany za spłacony. Kredytobiorca, nieświadomy tego, najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że ma jedynie 12 miesięcy od tego momentu na reakcję, aby jego roszczenia nie uległy przedawnieniu.

Kara dla banków za wadliwe umowy

Na przestrzeni lat banki udzieliły Kredytobiorcom łącznie 18 mln kredytów konsumenckich, które posiadają zapisy niezgodne z prawem. Umieszczanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych spowodowało, że reprezentanci prawni Kredytobiorców skierowali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczą one głównie kwestii naliczania odsetek nie tylko od kwoty kredytu, ale kwoty powiększonej o skredytowaną prowizję i inne opłaty. Prawnicy reprezentujący Kredytobiorców wskazują, że takie działania banków są niezgodne z prawem, co może skutkować nałożeniem na bank sankcji kredytu darmowego.

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego gwarantuje Kredytobiorcom art., 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Mówi on o tym, że w sytuacji, gdy kredytodawca dopuszcza się naruszeń umowy kredytowej, konsument ma prawo spłacać sam kapitał udzielonego kredytu, bez dodatkowych kosztów w postaci opłat i prowizji. Prawo do skorzystania z SKD mają Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku  na kwotę minimum 255 550 zł. Warto mieć jednak na uwadze, że konsument ma określony czas na skorzystanie ze swojego prawa, dlatego wniosek o zastosowanie SKD musi być złożony do 12 miesięcy od czasu całkowitej spłaty kredytu.

 

jak unieważnić kredyt we frankach w 2024?

SKD lepsze od konsolidacji kredytu

Sprawy o możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego toczą się już w sądach i chociaż linia orzecznicza nie jest jeszcze ugruntowana, bankowcy już drżą w obawie przed masowymi pozwami. Proponują konsolidację kredytów, w nadziei, że Kredytobiorcy zapomną o wadliwej umowie o kredyt konsumencki i nadal będą mogły wzbogacać się na nieświadomych konsumentach.

 

Kredytobiorco, jeśli masz kredyt konsolidacyjny, skonsultuj się z ekspertami z Votum Finance Help, którzy przeanalizują Twoją poprzednią oraz aktualna umowę kredytową i sprawdą czy bank nie dopuścił się uchybień dających możliwość do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.