List mazalny – Frankowiczu, to musisz wiedzieć! .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

List mazalny – Frankowiczu, to musisz wiedzieć!

List mazalny, nazywany również kwitem mazlanym to często spotykany termin wśród Kredytobiorców. To tajemnicze wyrażenie wywołuje ciekawość, ale czym tak naprawdę jest list mazalny?

Co to jest list mazalny?

List mazalny to zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, czyli najprościej mówiąc potwierdza wygaśnięcie wierzytelności. Bank wydaje dokument po całkowitym spłaceniu kredytu bądź prawomocnym wyroku unieważnienia umowy kredytowej. Nie jest również określony żadną datą ważności. Mimo obowiązkowego wystawienia, często jest wydawany dopiero na wniosek. Jeśli zobowiązanie nie zostało całkowicie uregulowane, bank może odmówić wydania listu mazalnego.

Jak sporządzić wniosek do banku o wydanie listu mazalnego?

Wystarczające będzie proste sformułowanie prośby o wydanie oświadczenia stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Dodatkowo powinny się znaleźć takie dane jak:

 

  • numer umowy kredytowej,
  • numer wpisu do księgi wieczystej,
  • uzasadnienie złożenia wniosku,
  • adres, na który bank powinien przesłać list mazalny.

Tak przygotowany wniosek możemy złożyć do odpowiedniego banku. Zazwyczaj okres oczekiwania wynosi do kilkunastu dni. Bank nie powinien opóźniać wydania listu mazalnego, zgodnie z treścią art 100, Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Choć jest to rzadkością, może się zdarzyć, że bank zażąda opłaty za sporządzenie dokumentu.

Jak wygląda list mazalny?

Prawidłowo sporządzony list mazalny musi określać:

 

  • nieruchomość, której dotyczył (adres oraz numer księgi wieczystej),
  • zobowiązanie, które zostało wykonane (numer umowy kredytowej, wyrok sądowy),
  • rodzaj hipoteki (umowny lub przymusowy),
  • kto jest odbiorcą listu.

 

Dodatkowo musi zawierać:

 

  • potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipotek,
  • zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Otrzymałem list mazalny – co dalej?

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Podstawą do wykreślenia hipoteki jest pozytywny wyrok unieważnienia umowy kredytowej lub całkowite spłacenie zadłużenia. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego do Działu Wieczystoksięgowego, w którym prowadzona jest Księga Wieczysta. Specjalny formularz jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i obecnie jest odpłatny 100zł. Jeśli bank na zabezpieczenie kredytu ustanowił więcej hipotek, należy liczyć się z kosztami od wniosku do każdej hipoteki. W przypadku dwóch hipotek jest to odpowiednio 200zł.

Co musi zawierać wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

W treści powinno znajdować się wskazanie o podstawie złożenia wniosku, którą jest prawomocny wyrok unieważnienia umowy kredytowej. Obowiązkowo należy dołączyć odpis wyroku oraz klauzule stwierdzające prawomocność wyroku. Jeśli umowa kredytowa została podpisana z prawnym poprzednikiem banku należy dołączyć odpis KRS z banku. Do wniosku dołączamy również list mazalny otrzymany z banku.

Autor: Kamila Dawid, Votum Finance Help