#JesteśmyDlaCiebie

Votum Finance Help

to eksperci z doświadczeniem

Eksperci Votum Finance Help to specjaliści w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych. Determinacja, wiedza i bogate doświadczenie pozwalają na zapewnienie Klientom kompleksowej pomocy na każdym etapie postępowania. Dzięki wsparciu Specjalistów GK Votum już tysiące Klientów odniosło sukces w nierównej walce z bankiem. Znamy drogę do wygranej – wypracowaliśmy ją indywidualnym podejściem do Klienta i ponadstandardowym zaangażowaniem w prowadzonych postępowaniach.

Mocna

Grupa

Nasz

Zespół Menadżerski

Paweł Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wójcik

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe o kierunku Windykacja i Zarządzanie wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej. Związany z Grupą Kapitałową VOTUM od lipca 2011 r., kiedy zaczynał swoją karierę zawodową na stanowisku Praktykanta i kontynuował jako Młodszy Referent ds. prawnych i Doradca Odszkodowawczy Klienta Kluczowego. Następnie piastował funkcje menadżerskie m.in. Koordynator Projektu i Z-ca Kierownika Działu Prawnego VOTUM S.A. Od maja 2018 r. Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Sprzedaży w Departamencie Spraw Bankowych VOTUM S.A. Od września 2019 r. Członek Zarządu Votum Robin Lawyers S.A. Od września 2021 r. Wiceprezes Zarządu Votum Robin Lawyers S.A.
Radca_Prawny

PROKURENT

Justyna Halaś

Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego; jej artykuły ukazały się m.in. w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, kwartalniku „Glosa”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Monitorze Prawa Handlowego” oraz w monografiach naukowych.

DYREKTOR OPERACYJNY

Natalia Grabowska

Ostatnie zajmowane stanowisko to Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta w Votum Energy S.A. W Votum Robin Lawyers S.A. odpowiadała za komunikację i system obiegu informacji. Zarządzała Zespołem ds. Relacji z Klientem. Specjalista z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Wcześniej wieloletni Rzecznik Prasowy spółki giełdowej, komentująca aktualne wydarzenia z rynku finansowego.

Rada

Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Andrzej Dadełło

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Bartłomiej Krupa

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Marta Wan

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach zawarty w latach 1995-1999? Nie czekaj dłużej, napisz do nas. BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę!

Nawet, gdy Twój kredyt już jest spłacony, możesz mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.