Oferta - pomoc z kredytem w złotówkach i CHF .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Votum Finance Help – OFERTA

Pomoc frankowiczom

z kredytem

Pomagamy frankowiczom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach, na własne potrzeby mieszkaniowe lub wynajem. Votum Finance Help gwarantuje obsługę ekspercką na najwyższym poziomie. Zapewniamy pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Precyzyjnie szacujemy roszczenia i przeprowadzamy postępowanie reklamacyjne. Kompletujemy materiał dowodowy do oceny procesowej. Załatwiamy formalności z bankiem po zakończonym procesie sądowym.

Pomoc kredytobiorcom

ze spłaconym kredytem CHF

Pomagamy kredytobiorcom, którzy już spłacili swój kredyt we frankach szwajcarskich. Wielu konsumentów nie wie, że nawet w przypadku całkowitej spłaty zobowiązania, ma możliwość odzyskać od kredytodawcy znaczną kwotę pieniędzy. W przypadku spłaconych kredytów CHF, ze względu na liczne nadpłaty, Kredytobiorcy mogą zyskać jeszcze więcej niż Frankowicze z aktywnym kredytem. Specjaliści z Votum Finance Help bezpłatnie przeanalizują Twoją umowę kredytową i wskażą możliwe ścieżki działania.

Pomoc przedsiębiorcom

z kredytem frankowym

Pomagamy kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach, na cele związane z działalnością gospodarczą. Jeśli jesteś frankowiczem-przedsiębiorcą możesz również skutecznie dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Votum Finance Help zapewnia profesjonalną reprezentację w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

Naszym celem jest stwierdzenie nieważności Twojej umowy kredytowej przez sąd. Skorzystaj z bezpłatnej analizy naszych ekspertów i sprawdź, co w ten sposób możesz zyskać. 

Pomoc złotówkowiczom

Sankcja kredytu darmowego

Pomagamy kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny w złotówkachVotum Finance Help dla Ciebie dokładnie oszacuje roszczenia, jakie Ci przysługują między innymi w kwestii Sankcji Kredytu Darmowego.

Oferta dotyczy zobowiązań czynnych i spłaconych (max. 12 m-cy od spłaty). Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym. W przypadku prawomocnego wyroku, pomożemy Ci w procesie ustalenia nowego harmonogramu spłaty rat, tylko w oparciu o udzielony kapitał bez odsetek.

Kontakt z nami

Wypełnij formularz i zamów rozmowę z naszym konsultantem.

Wysyłka dokumentów

Otrzymasz dokładne wytyczne, jakich dokumentów potrzebujemy do przeprowadzenia analizy.

Analizujemy umowę

Sprawdzimy zapisy Twojej umowy z bankiem i możliwość dochodzenia roszczeń.

Rozwiązania

Jeśli Twoja umowa zawiera zapisy niedozwolone, przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązanie.

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach zawarty w latach 1995-1999? Nie czekaj dłużej, napisz do nas. BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę!

Nawet, gdy Twój kredyt już jest spłacony, możesz mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Czy masz kredyt frankowy na firmę?

Masz kredyt we frankach na spółkę lub JDG? A może po prostu środki z kredytu na dowolny cel konsumpcyjny zasiliły Twoją działalność gospodarczą? BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę.
Szczegółowo ocenimy Twoją sytuację prawną z bankiem. Poznaj swoje prawa!

Gwarancje

Co otrzymasz od

Votum Finance Help?

 • pomożemy skompletować niezbędną dokumentację,
 • w przypadku odmowy wydania dokumentacji przez Bank lub wydania jej w niepełnym zakresie, przygotujemy Klientowi reklamację,
 • w przypadku odmowy wydania przez Bank dokumentacji po złożonej uprzednio reklamacji, przygotujemy oraz złożymy skargę do Rzecznika
  Finansowego.

Oszacujemy i sprecyzujemy przysługujące roszczenia o unieważnienie umowy.

Na podstawie dokumentacji określimy przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu zastosowania przez Bank niedozwolonych postanowień
umownych, w oparciu o:

 • ustalenie sumy kwot pobranych przez Bank tytułem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (nieważność),
 • rzeczywisty okres spłaty,
 • parametry finansowe wynikające z umowy kredytu/pożyczki,
 • uwzględnienie zmienności oprocentowania, zgodnie z treścią umowy kredytowej/pożyczki
 • uwzględnienie całkowitej lub częściowej spłaty kredytu/pożyczki przed terminem spłaty określonym w umowie kredytu/pożyczki.

Zapewnimy reprezentację w postępowaniu przedsądowym i sądowym – w obu instancjach.

 • w oparciu o oszacowane roszczenia przeprowadzi postępowanie przedsądowe, poprzez wystąpienie w imieniu Klienta z reklamacją do Banku,
 • w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w postępowaniu przedsądowym przez Bank, zapewni ich dochodzenie na drodze postępowania
  sądowego w obu instancjach przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę prawnego,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytu/pożyczki z odroczonym terminem płatności,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrot opłat sądowych.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Bank skargi kasacyjnej, zapewnimy reprezentację Klienta przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę
prawnego przed Sądem Najwyższym,

 • jeżeli Bank będzie dochodził od Klienta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego
  na mocy umowy kredytu/pożyczki, w szczególności w przypadku uznania jej za nieważną, VOTUM Finance Help zobowiązuje się do powzięcia
  czynności zmierzających do wykazania bezzasadności roszczeń,
 • zapewniamy Klientowi dostęp do informacji o przebiegu wykonania Umowy poprzez konto elektroniczne udostępnione za pośrednictwem strony
  internetowej Portal Klienta dostępny 24h/7.

Zawsze masz dostęp do:

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

BEZPŁATNIE

przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Sprawdź, czy możemy Ci pomóc.
Sprawdź

Gwarancje

Co otrzymasz od

Votum Finance Help?

 • pomożemy skompletować niezbędną dokumentację,
 • w przypadku odmowy wydania dokumentacji przez Bank lub wydania jej w niepełnym zakresie, przygotujemy Klientowi reklamację,
 • w przypadku odmowy wydania przez Bank dokumentacji po złożonej uprzednio reklamacji, przygotujemy oraz złożymy skargę do Rzecznika
  Finansowego.

Oszacujemy i sprecyzujemy przysługujące roszczenia o unieważnienie umowy.

Na podstawie dokumentacji określimy przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu zastosowania przez Bank niedozwolonych postanowień
umownych, w oparciu o:

 • ustalenie sumy kwot pobranych przez Bank tytułem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (nieważność),
 • rzeczywisty okres spłaty,
 • parametry finansowe wynikające z umowy kredytu/pożyczki,
 • uwzględnienie zmienności oprocentowania, zgodnie z treścią umowy kredytowej/pożyczki
 • uwzględnienie całkowitej lub częściowej spłaty kredytu/pożyczki przed terminem spłaty określonym w umowie kredytu/pożyczki.

Zapewnimy reprezentację w postępowaniu przedsądowym i sądowym – w obu instancjach.

 • w oparciu o oszacowane roszczenia przeprowadzi postępowanie przedsądowe, poprzez wystąpienie w imieniu Klienta z reklamacją do Banku,
 • w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w postępowaniu przedsądowym przez Bank, zapewni ich dochodzenie na drodze postępowania
  sądowego w obu instancjach przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę prawnego,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytu/pożyczki z odroczonym terminem płatności,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrot opłat sądowych.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Bank skargi kasacyjnej, zapewnimy reprezentację Klienta przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę
prawnego przed Sądem Najwyższym,

 • jeżeli Bank będzie dochodził od Klienta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego
  na mocy umowy kredytu/pożyczki, w szczególności w przypadku uznania jej za nieważną, VOTUM Finance Help zobowiązuje się do powzięcia
  czynności zmierzających do wykazania bezzasadności roszczeń,
 • zapewniamy Klientowi dostęp do informacji o przebiegu wykonania Umowy poprzez konto elektroniczne udostępnione za pośrednictwem strony
  internetowej Portal Klienta dostępny 24h/7.

Zawsze masz dostęp do:

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

BEZPŁATNIE

przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Sprawdź, czy możemy Ci pomóc.
Sprawdź