GK Votum: ponad 1200 umów w segmencie bankowym w styczniu .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

GK Votum: ponad 1200 umów w segmencie bankowym w styczniu

W styczniu, Grupa Kapitałowa Votum podpisała ponad 1200 umów w obszarze bankowym. Drugi miesiąc z rzędu liczba prawomocnych orzeczeń przekroczyła 300.

Kredytobiorcy frankowi i złotówkowi ponownie zaufali specjalistom Votum

W styczniu 2024 roku Grupa Kapitałowa Votum pozyskała 1 209 nowych Klientów w dziale bankowym. W obszarze kredytów frankowych podpisano 789 umów, co stanowiło rekordowy wynik za styczeń w historii działalności grupy. Liczba nowych kontraktów w tym zakresie wzrosła o 12,1% w porównaniu do stycznia 2023 roku. Dodatkowo, Grupa Votum sfinalizowała 433 umów dotyczących kredytów darmowych (sankcja kredytu darmowego).

Zgodnie z oczekiwaniami, orzeczenia TSUE wydane w grudniu i styczniu skłoniły kolejną grupę Frankowiczów do podjęcia działań. W zeszłym miesiącu prawie 800 Kredytobiorców frankowych zdecydowało się oddać swoją sprawę do prowadzenia specjalistom z Grupy Kapitałowej Votum. Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach odnotujemy wzrostowy trend w tym zakresie, a to za sprawą dedykowanej oferty dla Kredytobiorców, którą wprowadziliśmy w lutym. Dotyczy ona pomocy tym Frankowiczom, którzy całkowicie spłacili swoje zobowiązanie. Co więcej, stale rozwijamy segment pomocy Kredytobiorcom złotowym, których kredyty mogą kwalifikować się do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Jak wskazują nasze statystyki, tylko w styczniu br. zakontraktowaliśmy więcej takich umów niż w całym IV kwartale 2022 roku, w którym zapoczątkowano projekt. W związku z tym, zakładamy dalszy dynamiczny wzrost liczby kontraktów w tym zakresie.
pomoc kredytobiorcom votum
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
mbank wygrane z frankowiczami

GK Votum cieszy się zaufaniem Kredytobiorców

W styczniu, w sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, sądy I instancji wydały 700 korzystnych orzeczeń, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przypadku wyroków prawomocnych, w porównaniu ze styczniem 2023 roku, odnotowano wzrost o 149,6%. Konkretnie, na rzecz Klientów GK Votum, sądy II instancji wydały 326 korzystnych wyroków.  Dodatkowo na luty zaplanowano do tej pory 2799 posiedzeń sądowych.

Sądowe statystyki za styczeń w sprawach CHF potwierdzają nasze prognozy na 2024 rok w zakresie utrzymania liczby wyroków w sądach pierwszoinstancyjch, a także wzrostu prawomocnych orzeczeń. Tendencja widoczna jest szczególnie w liczbie wyroków wydawanych przez sądy II instancji, gdyż pod tym względem styczeń był drugim najlepszym miesiącem w historii, zaraz po grudniu ubiegłego roku. Na kanwie powyższego możemy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach zostanie przekroczona granica 400, a nawet 500 wyroków miesięcznie.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help