O co zapyta sąd podczas rozprawy CHF? Przykładowe pytania .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

O co zapyta sąd podczas rozprawy frankowej? Przykładowe pytania

Frankowiczu, jeśli zdecydujesz się na zainicjowanie postępowania i proces z bankiem, musisz liczyć się z tym, że sąd będzie chciał Cię wysłuchać podczas rozprawy. Zostaniesz więc wezwany na rozprawę i przesłuchany w charakterze strony. Składanie wyjaśnień przed sądem może być stresujące, jednak każda rozprawa odbywa się według przyjętego schematu, dlatego podpowiemy czego możesz się spodziewać.

Jak przygotować się do rozprawy w sprawie frankowej?

Na wyznaczony przez sąd termin rozprawy należy przyjść do sądu punktualnie. O ile rozprawa może rozpocząć się nieco później (jeżeli sąd nie skończy o wyznaczonej godzinie innych wyznaczonych tego samego dnia rozpraw) to na Frankowicza sąd nie będzie czekać, a wtargnięcie do sali rozpraw już po rozpoczęciu rozprawy nie wywołuje najlepszego wrażenia. Należy pamiętać, by do sądu ubrać się schludnie – pojawienie się na rozprawie w nieodpowiednim stroju, nawet w bardzo upalny dzień, nigdy nie jest dobrze postrzegane i może zostać potraktowane jak obraza sądu. Istotnym jest również by idąc do sądu posiadać przy sobie dowód osobisty, a także  przestrzegać zasad panujących na sali sądowej. Przed rozprawą w sprawie frankowej należy koniecznie wyłączyć lub wyciszyć telefon, a podczas niej nie można spożywać posiłków ani napojów. Po wejściu do sali sądowej Frankowicz powinien zająć miejsce po prawej stronie sędziego – jest to miejsce przeznaczone dla powoda (pozwany zawsze siedzi po lewej stronie sędziego). Zwracając się do sądu zawsze należy wstać i używać sformułowania „wysoki sądzie”. Jeżeli w postępowaniu Kredytobiorca reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, to głównie pełnomocnik będzie się wypowiadać. Jeśli jednak Frankowicz występuje samodzielnie, to jemu przypadnie ta rola, choć sąd oczywiście pouczy go o obowiązujących przepisach.

ugoda w sądzie

Przebieg przesłuchania w sprawie frankowej

Podczas składania zeznań w charakterze strony, pełnomocnik nie będzie mógł mówić za Kredytobiorcę, jak również Frankowicz podczas zeznań nie może korzystać z notatek czy innych dokumentów. Każde przesłuchanie w sprawie frankowej zaczyna się od standardowych pytań. Sąd zapyta o wiek Kredytobiorcy, jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka, a następnie zostanie pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Po pouczeniu sędzia przystąpi do wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem postępowania. Choć nie ma możliwości przewidzenia wszystkich pytań jakie mogą paść po podczas postępowania w sprawie frankowej, to z uwagi na ich specyfikę można wymienić kilka kwestii, o które z całą pewnością sąd zapyta.

O co zapyta sąd podczas sprawy frankowej?

Przygotowując się do rozprawy w sprawie frankowej i składania zeznań Kredytobiorca musi sobie przede wszystkim przypomnieć jakie były dokładne okoliczności zawarcia umowy kredytowej we frankach.

 

Najczęściej zadawane pytania podczas rozprawy o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu to:

 • Czy Kredytobiorca miał możliwość negocjowania warunków umowy?
 • Ile miał czasu, by zapoznać się z umową?
 • Czy miał możliwość zapoznania się z załącznikami do umowy przed jej podpisaniem?
 • Dlaczego zdecydował się na kredyt we frankach?
 • Czy miał możliwość zaciągnięcia kredytu w złotówkach?
 • Jak przedstawiała się jego zdolność kredytowa w przypadku kredytów w złotówkach, a jak we frankach?

Ponadto Frankowicz może się również spodziewać, że sąd zapyta go w jakim celu zaciągnął kredyt i na co zostały przeznaczone pożyczone środki, a także czy nieruchomość nabyta w ramach kredytu stanowiła przedmiot działalności gospodarczej. Ponieważ w sprawach frankowych wykazywana jest abuzywność postanowień umowy odnoszących się do waluty obcej, z całą pewnością można spodziewać się pytań dotyczących tego, czy zostało szczegółowo wyjaśnione ryzyko związane z kredytem indeksowanym/denominowanym do franka. Dodatkowo sąd może zapytać czy Kredytobiorca otrzymał informacje, że bank będzie stosował dwa kursy: inny do wypłaty kredytu, a inny do ustalania spłaty kredytu. Co więcej, istotna jest również wiedza o oprocentowaniu zaciągniętego kredytu. Sąd będzie interesować także to, czy Kredytobiorca terminowo spłacał kredyt oraz jak obecnie kształtuje się saldo zadłużenia.

pytania

Dodatkowe pytania podczas rozprawy frankowej

Kolejno Kredytobiorca odpowiadać będzie na pytania pełnomocników. Jeżeli w sądzie reprezentowany będzie przez prawnika, to on zada pytanie jako pierwszy, a następnie Frankowicz odpowie na pytania pełnomocnika banku. Odpowiadając na pytania prawników należy pamiętać jednak, że odpowiedź zawsze kierowana jest do sądu, a nie do osoby, od której pytanie pochodzi.

 

Sąd w sprawie frankowej może zapytać również o poniższe kwestie:

 

 • Czy była możliwość negocjowania poszczególnych postanowień umowy?
 • Ile było spotkań dot. zawarcia umowy kredytowej? Jak długo trwały one? Kto w nich uczestniczył?
 • Czy przedstawiono symulację wysokości rat kredytowych (w PLN) w sytuacji, gdy kurs ulegnie zmianie?
 • Czy wyjaśniono na czym polega spread, indeksacja, denominacja, waloryzacja?
 • Czy nieruchomość nabyta w ramach kredytu była przedmiotem najmu/dzierżawy?
 • Czy na zawarcie umowy kredytowej we frankach nalegał/namawiał przedstawiciel banku?
 • Czy kształtowanie kursu frankowego przez bank było opisane w sposób precyzyjny?
 • Kiedy Kredytobiorca dowiedział się, że umowa ta może być nieważna?

Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się i występowanie w sądzie jest stresującą sytuacją zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w rozprawie. Frankowicz musi jednak pamiętać, że w inny sposób nie odzyska od banku swoich pieniędzy. Istotne jest to, że chwilowy dyskomfort związany z koniecznością przejścia na rozprawę frankową z całą pewnością zrekompensuje wygrana.