tsue c-520/21 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }
wyrok tsue frankowicze kredyt frankowy, bezumowne korzystanie z kapitału

TSUE podkreślił ważność ochrony konsumentów

Na to czekali Frankowicze! Wyrok TSUE C-520/21 z 15.06.2023 r. jest korzystny dla kredytobiorców frankowych. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powtórzyło główne tezy zawarte w opinii Rzecznika Generalnego TSUE wydanej w lutym b.r., a jednocześnie stanowi korzystne rozstrzygnięcie dla konsumentów. Według opinii Rzecznika Generalnego TSUE, sądy krajowe będą zobowiązane do rozstrzygnięcia, czy po unieważnieniu umowy […]
Czytaj więcej