Ustawa frankowa - na co mogą liczyć Frankowicze? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Ustawa frankowa – na co mogą liczyć Frankowicze?

Frankowicze wciąż czekają na informację dotyczącą wyroku TSUE w sprawie prawa Banków do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie przez ich Klientów z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości podtrzyma prokonsumencką linię orzeczniczą i zasądzi, że Banki nie mają takiego prawa, będą musiały liczyć się ze stratami sięgającymi nawet 100 mld zł. W zaistniałej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów rekomendują, aby Banki przystępowały do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi Klientami poprzez zawieranie ugód.

law cases

Banki oferują za mało ugód

Zdecydowana większość Kredytodawców oferuje ugody swoim Klientom. Mimo to, wielu Frankowiczów nie może liczyć na propozycję ze strony Banku. Mowa tu głównie o placówkach, które nie działają już na tak dużą skalę w Polsce, jednak w pewnym okresie czasu udzielały dużo kredytów w szwajcarskiej walucie (np. BPH (dawny GE Money), Raiffeisen Bank International AG, Getin Noble Bank).

Można zauważyć, że nie wszystkie Banki próbują dojść do polubownego rozwiązania sporu z Klientem. Ugoda często oferowana jest dopiero na etapie postępowania sądowego lub w momencie uzyskania prawomocnego wyroku. Sytuacja nieco inaczej przedstawia się w przypadku Getin Noble Bank, który w październiku 2022 r. został poddany przymusowej restrukturyzacji. Wówczas pieczę nad portfelem kredytów walutowych przejął Bank Funduszu Gwarancyjnego. Rzecznik BFG Filip Dutkowski zaznacza, że poziom aktyw Banku w czasach restrukturyzacji nie sprzyja zawieraniu ugód, które dodatkowo mogłyby uszczuplić portfel Getin Noble Banku. 

Ustawa frankowa w sejmie

Podczas debaty w Sejmie zaproponowano poprawkę do ustawy prezydenckiej dotyczącą kredytów denominowanych we franku szwajcarskim i podjęto temat ustawy frankowej. Poprawka ta zakłada usunięcie Funduszu Konwersji, co przede wszystkim jest korzystne dla banków. Wcześniej banki były zobowiązane do wpłacania środków do tego funduszu proporcjonalnie do udziału w rynku hipotek. Środki te, w wysokości 2,5 miliarda złotych rocznie, miały służyć przewalutowaniu kredytów udzielonych w frankach szwajcarskich.

Co zmieni ustawa frankowa?

Brak propozycji ugodowej ze strony Banków dla wielu Frankowiczów jest sygnałem do wejścia na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania sprawiedliwości w swojej sprawie. Sytuacja może się zmienić w chwili wejścia w życia tzw. ustawy frankowej. Zakłada ona, że Banki byłyby zobowiązane do proponowania ugód swoim Klientom. Tym samym kredyty w szwajcarskiej walucie miałyby być traktowane w taki sposób, jakby od początku był to kredyt zawarty w polskiej walucie. Proponowana ustawa frankowa ma swoich zwolenników jak i przeciwników, także wśród samych Kredytobiorców, którzy w wielu przypadkach preferują wkroczenie z Bankiem na drogę sądową.

więcej informacji na stronie: www.rp.pl