VOTUM: ponad 1,3 tys. umów w segmencie bankowym w maju .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

VOTUM: ponad 1,3 tys. umów w segmencie bankowym w maju

W maju 2024 r. z oferty Grupy Votum w segmencie obsługi spraw bankowych skorzystało 1321 Klientów, co oznacza wzrost o 9,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zawarto 860 umów dotyczących wadliwych kredytów frankowych, co stanowi wzrost o 3,24% m/m, oraz 461 kontraktów w sprawach sankcji kredytu darmowego, co oznacza wzrost o 23,3% m/m.

Nowe kontrakty w GK Votum

Mimo majowych, długich weekendów, Grupa Kapitałowa Votum odnotowała wzrost ilości zawieranych kontraktów w segmencie bankowym. Frankowicze z aktywnym kredytem nadal są zainteresowani dochodzeniem swoich roszczeń na drodze sądowej, a co więcej, do ekspertów zgłaszają się kolejni Kredytobiorcy z kredytem złotowym. Dużym zainteresowaniem cieszy się również stosunkowo nowy produkt – sankcja kredytu darmowego. Dzięki jej zastosowaniu, konsumenci mają szanse na darmowy kredyt, co przyciąga wielu zainteresowanych.

Majowy wzrost wolumenu sprzedaży to pozytywny sygnał, szczególnie zważywszy na fakt, że poprzedni miesiąc charakteryzował się dwoma dłuższymi weekendami, co naturalnie ogranicza dostępność klientów i wydłuża proces podejmowania decyzji. Chociaż w zakresie spraw frankowych od początku roku utrzymujemy stały poziom liczby umów w przedziale 800-900 miesięcznie, nadal dostrzegamy duży potencjał w portfelu spłaconych kredytów. Dlatego nieustannie udoskonalamy naszą ofertę dla tych klientów i szukamy skutecznych sposobów dotarcia do nich. W zakresie kontraktów dotyczących kredytów konsumenckich objętych sankcją kredytu darmowego, ponad dwudziestoprocentowy wzrost w porównaniu do kwietnia jest powodem do zadowolenia, ale nadal dążymy do zwiększenia liczby zawieranych umów. Obecnie zmodyfikowaliśmy i zintensyfikowaliśmy nasze działania marketingowe, co w maju przełożyło się na rekordową liczbę zgłoszeń od potencjalnych klientów. Wprowadzamy również nowe narzędzia sprzedaży i wzbogacamy naszą ofertę SKD o kolejne gwarancje.
pomoc kredytobiorcom votum
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
wykres

Coraz więcej wygranych spraw Klientów GK Votum

Długie weekendy dały się jednak we znaki polskim sądom. Zważywszy na nieobecność wielu sędziów orzekających w sprawach Kredytobiorców frankowych i złotowych, orzeczenia były wydawane w mniejszej ilości. Można jednak zakładać, że jest to chwilowy spadek, a już niebawem sądy wrócą do stałej ilości wydawanych miesięcznie wyroków.

 

W ubiegłym miesiącu w sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum zapadło 749 korzystnych orzeczeń sądów I instancji. Na czerwiec zaplanowano obecnie 2756 posiedzeń sądowych, co stanowi wzrost o ponad 9% w porównaniu do maja.

Mimo że mniejsza liczba dni roboczych w maju nie wpłynęła negatywnie na wolumen sprzedaży, miała wpływ na statystyki sądowe. Sądy pracowały wolniej, co skutkowało mniejszą liczbą wydanych orzeczeń. Szczególnie dotknęło to wyroków sądów II instancji, gdzie po raz pierwszy od sześciu miesięcy liczba wyroków nie przekroczyła 300. Z drugiej strony, obecna dynamika rozstrzygnięć sugeruje, że ten chwilowy spadek zostanie nadrobiony już w czerwcu, zwłaszcza że liczba wyznaczonych terminów sądowych również dynamicznie rośnie.
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski
Wiceprezes Zarządu Votum SA.