Wyrok TSUE C-140/22 kluczowy nie tylko dla Frankowiczów

Wyrok TSUE C-140/22 kluczowy nie tylko dla Frankowiczów

W sprawie C-140/22 TSUE rozważył kwestię oświadczenia konsumenta o skutkach nieważności umowy. Chociaż Trybunał odpowiedział tylko na dwa z czterech pytań, orzeczenie jest kluczowe dla Frankowiczów. Co więcej, już 14 grudnia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie pochyli się nad kwestią wskazania terminu początku biegu przedawnienia roszczeń oraz rozwieje wątpliwości dotyczące zarzutu zatrzymania.

Wyrok TSUE w zgodzie z Dyrektywą 93/13

W czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozważył postanowienie Sądu Najwyższego, które nakładało na Kredytobiorców obowiązek złożenia dodatkowego oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej w sądzie. W orzeczeniu C-140/22 TSUE wskazał, że działania sądów krajowych, które wiązały termin liczenia odsetek ustawowych za opóźnienie i początek biegu przedawnienia roszczeń od złożenia dodatkowego oświadczenia jest w sprzeczności z Dyrektywą 93/13 mającą na celu ochronę interesów konsumenta.

Dzisiejszy wyrok TSUE będzie miał kluczowe znaczenie pod kątem finansowym, zarówno z perspektywy Frankowiczów, jak i banków. Trybunał rozstrzygnął newralgiczną kwestię związaną ze składaniem dodatkowego oświadczenia przez konsumentów przed sądem o skutkach nieważności umowy kredytu. Ta specyficzna czynność procesowa, nieznana dotąd w praktyce sądowej, wprowadziła zbędne zamieszanie w sądach powszechnych w interpretacji dość jasnych przepisów regulujących termin liczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku roszczenia o zapłatę. Wymóg odbierania od Frankowiczów dodatkowego oświadczenia o bezskuteczności umowy w trakcie procesu sądowego, pomimo wyraźnego takiego żądania w pozwie, a często również w reklamacji, spowodował, że konsumenci zostali pozbawieni rekompensaty za pełny czas oczekiwania na korzystny wyrok. Finalnie wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. powinien wyrównać tę dysproporcję i zrównać prawa Frankowiczów z innymi wierzycielami, którzy dochodzą w sądach swoich roszczeń pieniężnych i mają prawo żądać nie tylko roszczenia głównego, ale również pełnej wysokości odsetek za zwłokę.
Paweł Wójcik pomoc złotówkowiczom kancelaria
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help SA.
szczesliwa para otrzymala dobra wiadomosc na telefon

Przedawnienie roszczeń banków – kolejny wyrok TSUE już 14 grudnia

Dotychczasowe orzecznictwo oparte na uchwale Sądu Najwyższego zakładało, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń rozpoczyna się wraz ze złożeniem oświadczenia przez konsumenta. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-140/22 podkreślił, konsument nie ma obowiązku złożenia w sądzie oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, dlatego też nie jest możliwe, aby z oświadczeniem powiązany był termin przedawnienia roszczeń. Kwestia ta jest niezwykle istotna nie tylko dla Frankowiczów, ale również dla banków. Dlatego już w czwartek, 14 grudnia Trybunał ponownie pochyli się nad kwestią wskazania początku 3-letniego okresy przedawnienia roszczeń i rozstrzygnie wątpliwości w kwestii zarzutu zatrzymania. Wyrok TSUE C-140/22 dla portalu biznestuba.pl komentuje Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Votum Finance Help, mówiąc że:

TSUE słusznie postąpił, kwestionując skutek oświadczenia Kredytobiorców, które powodowało, że termin początku przedawnienia roszczeń banków się wydłużał. W ten sposób dochodziło do kuriozalnej sytuacji, w której oświadczenie mające na celu podobno zwiększoną ochronę Frankowiczów, tak naprawdę działało na korzyść banków. Ponieważ konsumenci tracili część, czasem znaczną, należnych im odsetek, a bank zyskiwał czas na sformułowanie swoich roszczeń o kapitał. Z perspektywy banków oznacza to dodatkowe obciążenia finansowe, związane z masowymi przegranymi w sądach. Jeśli dołożymy do tego koszty bezczynności kredytodawców, którzy pomimo pozwania przez klientów nie sprecyzowali w odpowiednim czasie swoich roszczeń o kapitał, mogą ponieść z tego tytuły dodatkowe straty, gdyż takie żądania mogły ulec przedawnieniu.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help SA.