13 kwietnia 2023 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom
temida

RPO w obronie frankowiczów wniósł skargę do SN

Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w sprawie, w której frankowicze otrzymali sądowy nakaz zapłaty i wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Sąd wydał wyrok nie sprawdzając umowy Sprawa dotyczy małżeństwa, które w październiku 2007 r. zawarło z bankiem umowę kredytową złotową na cele mieszkaniowe w wysokości 120 tys. zł. Rok później strony umowy podpisały stosowny aneks, na […]
Czytaj więcej