Grupa Votum zawarła ponad 4 tys. umów z Frankowiczami w IIQ23'. .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Grupa Votum zawarła ponad 4 tys. umów z Frankowiczami w drugim kwartale 2023 r.

Korzystne rozstrzygnięcia TSUE z 15 czerwca 2023 r. przekonały kolejną grupę Frankowiczów do działania. Spółki z Grupy Kapitałowej Votum, piąty miesiąc z rzędu zawarły ponad 1 tys. umów z Klientami posiadającymi umowy kredytowe z niedozwolonymi postanowieniami umownymi. W czerwcu zakontraktowano 1.861 spraw i był to drugi najlepszy miesiąc w bieżącym roku, i jednocześnie najlepszy kwartał w historii działalności Grupy.

Spodziewaliśmy się, że zainteresowanie naszą usługą w czerwcu istotnie wzrośnie i zakładamy, że wynik ten nie będzie stanowił jednorazowego zdarzenia. Zakres zagadnień, którymi zajmował się Trybunał, czyli - brak podstaw do precyzowania roszczeń przez banki, w tym waloryzacji, ale również możliwość zawieszenia spłaty rat przez sąd na czas procesu, czy dochodzenia przez Kredytobiorców odsetek ustawowych za opóźnienie za pełny okres od dnia wezwania do zapłaty, ma fundamentalne znaczenie dla Frankowiczów. Prognozujemy, że „efekt TSUE” trwale wpłynie na skłonność klientów, dotychczas niezdecydowanych na zlecenie swojej sprawy bankowej, do powierzenia jej profesjonalistom. W związku z tym, będziemy dążyć do utrzymania wolumenu nowych spraw na porównywalnych poziomach, również w kolejnych miesiącach. W I półroczu ’23 zakontraktowaliśmy już blisko 7,5 tys. spraw, a historia pokazuje, że w drugiej połowie roku, zwłaszcza w IV kwartale, nasza efektywność sprzedażowa rośnie. Naszą ambicją jest zawarcie w tym roku już nie tylko rekordowych 15 tys. spraw, ale zbliżenie się nawet do 20 tys., czyli niemal podwojenie wolumenu z ubiegłego roku.
Votum Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum S.A.

Spółki z Grupy Kapitałowej Votum odnoszą rekordowe zwycięstwa

Czerwiec obfitował nie tylko w rekordy w zakresie statystyk sprzedażowych w segmencie bankowym Votum. Kancelarie z Grupy Kapitałowej uzyskały również rekordową liczbę wyroków prawomocnych. W ubiegłym miesiącu zapadło blisko 270 korzystnych orzeczeń przed sądami II instancji na rzecz Kredytobiorców frankowych. Jeśli chodzi o pozytywne wyroki pierwszoinstancyjne, to w czerwcu uzyskano 928 takich rozstrzygnięć i był to drugi najlepszy miesiąc w tym roku. 

Liczba prawomocnych wyroków wydanych w czerwcu potwierdza powrót sądów do normalnego trybu orzekania po krótkotrwałych trudnościach związanych z uchwałą Sądu Najwyższego dotyczącą składów sędziowskich w sądach odwoławczych. Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze, aby w najbliższych miesiącach przekroczyć liczbę 300 prawomocnych orzeczeń. Szacujemy, że pod koniec roku ta liczba może zbliżyć się do 500. Wprowadzone niedawno zmiany przepisów przez Sejm na pewno przyczynią się do tego. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła na stałe trzy istotne rozwiązania, które były znane z okresu pandemii: zdalne rozprawy, orzekanie w jednoosobowym składzie oraz doręczenia przez portal sądowy. Obecnie oczekujemy na stanowisko Senatu w sprawie tych zmian, które należy ocenić pozytywnie.
Paweł Wójcik pomoc złotówkowiczom kancelaria
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help