Grupa Votum zawarła w lutym ponad 1100 umów z frankowiczami.

Grupa Votum zawarła w lutym ponad 1100 umów z frankowiczami. W marcu padnie rekord liczby terminów sądowych.

Frankowicze zmotywowani korzystną opinią Rzecznika Generalnego TSUE z jeszcze większą determinacją przystąpili w lutym do finalizacji decyzji o zleceniu swojej sprawy frankowej. Grupa Kapitałowa Votum zawarła w lutym 1136 umów z frankowiczami, co oznacza wzrost o blisko 47% r/r. Dynamika sprzedaży z pierwszej połowy obecnego miesiąca, wskazuje, że w marcu można się spodziewać kolejnych wzrostów.

Wraz z początkiem 2023 roku wśród części frankowiczów mogliśmy zaobserwować pewnego rodzaju postawę wyczekującą, związaną z publikacją opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. Skrajnie korzystny przekaz płynący od Rzecznika Collinsa spowodował eksplozję zainteresowania ze strony kredytobiorców zmagających się z negatywnymi skutkami wadliwych umów. Oczywiście na sam wyrok musimy jeszcze poczekać, ale trudno zakładać zmianę prokonsumenckiej linii orzeczniczej TSUE. Dlatego pozytywna opinia, a w konsekwencji również wyrok, z pewnością zachęcają kolejnych klientów do uregulowania swojej sytuacji prawnej z bankiem. W związku z tym podtrzymujemy, że prognozowany na ten rok wzrost sprzedaży o 20% jest w naszym zasięgu.
Bartłomiej Krupa VOTUM S.A.
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA
grupa votum statystyki

Dotychczasowe statystyki płynące z wokand sądowych również zwiastują, że w 2023 r. liczba orzeczeń w sprawach klientów GK Votum przekroczy zeszłoroczne wartości. W lutym kancelarie z Grupy Votum uzyskały łącznie 974 wyroki, z czego 209 prawomocnych. Niezmiennie dominującym rozstrzygnięciem pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytu, którym kończy się w II instancji  93% postępowań sądowych.

W marcu po raz pierwszy wyraźnie przekroczyliśmy liczbę 3 tys. posiedzeń sądowych. Na ten miesiąc mamy już zaplanowane 3101 terminów w sprawach naszych klientów. I w tym zakresie nie mamy żadnych wątpliwości, ze finalnie przełoży się to na liczbę rozstrzygnięć, w tym uzyskanych wyroków prawomocnych. Wszystko wskazuje również na to, ze nie jest to szczyt przepustowości polskich sądów. Tradycyjnie spodziewamy się rekordowej liczby wokand i wyroków w IV kw. 2023 r.
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski
Wiceprezes Zarządu Votum SA