Kancelarie GK Votum: 100% skuteczności w październiku

Kancelarie GK Votum: 100% skuteczności w sprawach frankowych w październiku

Październik był najlepszym miesiącem w historii Votum pod kątem liczby wyroków sądów II instancji w sprawach Frankowiczów. Na rzecz Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum zapadło rekordowe 281 wyroków, wszystkie zakończone korzystnym rozstrzygnięciem. W ubiegłym miesiącu zakontraktowano blisko 1 tys. nowych Klientów w segmencie bankowym, dokładnie 978.

Klienci Votum wygrywają 100% spraw w październiku

Październik przyniósł wyraźnie ożywienie na salach sądowych, zwłaszcza w zakresie liczby wydanych orzeczeń. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rekordowy wolumen wyroków prawomocnych. Dotychczas najwięcej tego rodzaju rozstrzygnięć zapadło w czerwcu – 269. Dla porównania w sierpniu i wrześniu było to odpowiednio 146 i 190 orzeczeń. Spośród wyroków zapadłych w ubiegłym miesiącu aż 270 skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytu (96%), 1 odfrankowieniem (0,04%), natomiast 10 uchyleniem niekorzystnego wyroku sądu I instancji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania (3,6%). Oznacza to, że żaden Klient reprezentowany przez kancelarie z GK Votum nie przegrał w październiku prawomocnie swojej sprawy. Z pewnością tak jednoznaczne statystyki powinny wpłynąć pozytywnie na decyzyjność pozostałych frankowiczów o skierowaniu swojej sprawy do sądu, zamiast wybierać alternatywne rozwiązanie kwestii kredytu frankowego w postaci zawarcia ugody. Taką tendencję można już zaobserwować, analizując dane płynące z kolejnych raportów kwartalnych banków, w których wyraźnie widać spowolnienie procesu zawierania porozumień na rzecz wzrostu nowych powództw sądowych
pomoc kredytobiorcom votum
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
wyniki GK Votum

GK Votum przyjmuje coraz więcej spraw

Podobnie, jak w przypadku października, również w listopadzie prognozowana liczba wokand sądowych powinna przekroczyć 2800 terminów. Na dzień publikowania raportu, liczba wyznaczonych posiedzeń w sprawach klientów kancelarii Grupy Kapitałowej Votum wynosiła 2797.

Zawiadomienia o posiedzeniach sądowych wyznaczanych na dany miesiąc przy obecnym modelu pracy sądów wpływają do nas nawet na kilka dni przed jego zakończeniem. Biorąc to pod uwagę, do końca miesiąca ta liczba powinna jeszcze wzrosnąć. Choć już w tym momencie pod kątem wolumenu wokand, listopad jest trzecim najlepszym miesiącem w tym roku, po marcu (3101) i październiku (2885). Pod kątem procesowym warto również wspomnieć o aktywności Sądu Najwyższego w ubiegłym miesiącu. Na uwagę zasługują dwie uchwały podjęte sprawach o sygn. III CZP 12/23 z dnia 19.10.2023 r. oraz o sygn. III CZP 156/22 z dnia 26.10.2023 r., w których Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie współuczestnictwa koniecznego. W tym przedmiocie stanowisko Sądu Najwyższego jest jednolite i zbieżne w obu uchwałach, gdzie wskazano, że pomiędzy kredytobiorcami pozywającymi bank o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, nie występuje współuczestnictwo konieczne. Pozytywnie oceniamy treść wskazanych uchwał. Z jednej strony wpłynie to na ujednolicenie orzecznictwa w sprawach, które już są procedowane przez sądy. Z drugiej strony, rozszerza to nasze rekomendacje podmiotowe i zwiększa możliwość dotarcia do kolejnej grupy kredytobiorców, którzy teraz zyskali formalną możliwość działania w swojej sprawie, samodzielnie bez udziału byłego partnera
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help