Wygrane frankowiczów Votum. Dwa wyroki na ponad 6,8 mln zł!

Milionowe wygrane frankowiczów Votum z bankami. Łącznie ponad 6,8 mln zł w dwóch wyrokach

W kontekście spraw frankowych słowo „rekord” pojawia się bardzo często. Trudno się dziwić, skoro szacuje się, że temat kredytów indeksowanych do CHF dotyczy blisko miliona polskich rodzin. Rekordowa liczba pozwów, rekordowa liczba wyroków, rekordowe sumy rezerw bankowych. To tylko niektóre statystyki obrazujące skalę oddziaływania tematu frankowiczów. O ile mechanizm stosowany w tych wadliwych umowach jest podobny, to przy kredytach udzielonych na większą wartość niż statyczny kredyt mieszkaniowy, rozmiar negatywnych skutków dla kredytobiorców jeszcze bardziej unaocznia ten problem. A zdarzają się sprawy w Votum, w których w pojedynczych wyrokach wartość zasądzenia dla frankowiczów przekracza nawet kilka milionów złotych.

Rekordowa wygrana frankowiczów z Bankiem BPH SA – 3,8 mln zł

Jednym z przykładów takiego wyroku jest sprawa Klientów, którzy zawarli umowę kredytu indeksowanego do CHF w czerwcu 2007 r. z GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA). Zgodnie z jej treścią bank udzielił swoim kredytobiorcom ponad 1,3 mln złotych na zakup i wykończenie nieruchomości mieszkalnej.  Z uwagi na treść zapisów umownych, frankowicze nie byli w stanie oszacować nie tylko każdej kolejnej raty, ale również tego, ile finalnie będą musieli oddać do banku. Dlatego m.in. zdecydowali się na całkowitą spłatę kredytu przed czasem, co już zapowiadało, że przy korzystnym wyroku, będzie to rekordowa wygrana frankowiczów. Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Gdańsku dnia 09 sierpnia 2018 r. (sygn. akt XV C 950/18). Podczas rozprawy w dniu 18 czerwca 2020 r. sąd namawiał strony do zawarcia ugody. Jednak pełnomocnik banku ją odrzucił i alternatywnie zaproponował przeliczenie kredytu po średnim kursie NBP, na które oczywiście nie zgodził się pełnomocnik kredytobiorców.

Dlatego w sprawie odbyły się kolejne posiedzenia w dniach: 20 lipca i 08 października 2020 r. Finalnie sąd odroczył wydanie wyroku do 3 listopada 2020 r. Na mocy zapadłego orzeczenia z tytułu nieważności umowy zasądzono na rzecz powodów kwotę:

 

  • 339 075,15 zł tytułem zwrotu rat zapłaconych w PLN,
  • 563 337,76 CHF tytułem zwrotu rat zapłaconych w CHF,
  • 10 016,28 zł tytułem zwrotu opłaty manipulacyjnej,
  • 10 800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

 

Zgodnie z przewidywaniami Bank BPH SA odwołał się od wyroku i złożył apelację. Jednak w dniu 3 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt V ACa 81/21) podtrzymał stanowisko sądu I instancji i zasądził wskazane w wyroku kwoty. Biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs CHF (4,72 zł) oraz szacowaną wartość odsetek ustawowych, bank musi wypłacić frankowiczom Votum ok. 3,8 mln zł!

 

3,8 mln

mBank przegrywa z Votum i wypłaca blisko 3 mln zł

Kolejna sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF udzielonego przez BRE Bank SA (aktualnie mBank SA) w kwietniu 2008 r. Na mocy zawartej umowy kredytobiorca otrzymał od banku 1 500 000,00zł na zakup domu jednorodzinnego. Kredyt został udzielony w złotych polskich, przy jednoczesnym przeliczaniu jego wartości na walutę obcą po kursie kupna z tabeli BRE Bank SA – 711 507,44 CHF. Przy czym bank wskazał w umowie, że podana kwota jest jedynie informacyjna i nie stanowi zobowiązania banku. Ponieważ taką Klient dopiero poznał po całkowitym uruchomieniu kredytu. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych odbywała się również na podstawie kursu ustalanego przez bank. Docelowo kredytobiorca skorzystał z możliwości regulowania należności bezpośrednio w CHF, co umożliwiła mu ustawa antyspreadowa. Frankowicz zdecydował się na powierzenie sprawy Votum.

Pozew skierowano do Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 10 lipca 2020 r. (sygn. akt XII C 1992/20). Po przeprowadzeniu postępowania i zamknięciu przewodu sądowego w ciągu niecałego roku, sąd wydał wyrok 26 maja 2021 r., na mocy którego z tytułu nieważności umowy zasądzono na rzecz powoda kwotę:

 

  • 216 891,59 zł tytułem zwrotu rat zapłaconych w PLN,
  • 514 271,84 CHF tytułem zwrotu rat zapłaconych w CHF,
  • 11 817,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Oczywiście mBank SA skorzystał z prawa do wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W dniu 16 marca 2023 r. sąd wydał wyrok prawomocny (sygn. akt I ACa 799/21). Sąd nie przyjął argumentacji pozwanego banku i oddalił jego apelację. Dodatkowo obciążył go kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 7 200,00zł. Co więcej mBank zrealizował wyrok już 4 kwietnia 2023 r. Biorąc pod uwagę wypłaconą kwotę i aktualny kurs CHF, łączna wartość uzyskana na rzecz frankowicza Votum oscyluje w granicach 3 mln zł.

 

 

 

Bezpłatna Analiza Twojej Umowy

na przesłanie na podany adres e-mail oferty
Votum Finance Help S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
na przesłanie oferty, na podany adres e-mail oraz kontakt
telefoniczny lub sms z Votum Finance Help S.A. zgodnie z Polityką prywatności.