UOKIK staje w obronie Frankowiczów i ostrzega banki .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

UOKIK staje w obronie Frankowiczów i ostrzega banki

Kampania banków, którą sektor bankowy zaczął prowadzić po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r., może okazać się dla nich kłopotliwa. UOKiK zainteresował się tą sprawą. O co chodzi? TSUE w swoim wyroku dla sprawy C-520/21 stwierdził, że bank nie jest uprawniony do żądania od konsumenta jakiejkolwiek rekompensaty przekraczającej wartość udzielonego kapitału, jeśli sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej. Banki, zaniepokojone widmem licznych pozwów, natychmiast ogłosiły mediom, że będą od tej pory egzekwować opłatę za waloryzację kapitału od swoich klientów.

Argumentowano, że taka opłata jest uzasadniona zmianami w siłach nabywczych pieniądza. Prezes UOKiK ma pewne zastrzeżenia, co do tego, czy banki mają prawo do takiego dodatkowego świadczenia. Co więcej, oferuje wsparcie Frankowiczom, proponując im swoją opinię, która może okazać się cennym wsparciem w starciu z bankiem.

Dalszy spór o waloryzację kapitału. Zdania są podzielone

Czy bank ma prawo żądać waloryzacji kapitału, gdy umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, podpisana wiele lat temu, zostanie unieważniona w sądzie? Stanowiska są podzielone. Przedstawiciele banków twierdzą, że tak, przytaczając jako powód zmiany siły nabywczej pieniądza. Jednak zarówno osoby posiadające takie kredyty, ich prawni przedstawiciele, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają odmienne zdanie w tej sprawie.

ręka chroni dom

W czerwcu tego roku, TSUE orzekł, że banki nie mogą czerpać korzyści finansowych z nielegalnych działań, ponieważ takie postępowanie jest sprzeczne z celami dyrektywy unijnej 93/13. Innymi słowy, gdy umowa kredytowa między bankiem a Konsumentem zostaje unieważniona przez sąd, bank może domagać się jedynie zwrotu pierwotnej kwoty udzielonego kredytu, bez żadnych dodatkowych rekompensat, takich jak opłaty czy nawet waloryzacja.

 

Banki zdają sobie sprawę, że wynik tego wyroku oraz jego odbiór w społeczeństwie może mieć znaczący wpływ na zyski sektora w kolejnych kwartałach. Dlatego podejmują działania, aby zniekształcić rzeczywistość. Przedstawiciele branży bankowej publicznie argumentują, że waloryzacja kapitału nie powinna być uznawana za rekompensatę, co oznacza, że decyzja TSUE nie stoi na przeszkodzie w formułowaniu takich żądań wobec Konsumentów.

UOKIK pomoże Frankowiczom w walce z bankiem

Intensywna propaganda ze strony banków dotarła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co wywołało wyraźne niezadowolenie jego prezesa, który podjął decyzję o wyrażeniu swojego stanowiska w tej kwestii. Tomasz Chróstny, dyrektor UOKiK, w rozmowie z mediami podkreśla, że dotychczasowe wyroki TSUE jednoznacznie stwierdzają, że bank stosujący niedozwolone klauzule w umowach z Konsumentami ponosi pełne konsekwencje unieważnienia takiej umowy. Prezes Urzędu twierdzi, że obecne działania banków, które starają się w sądach argumentować, że mają prawo do waloryzacji kapitału udzielonego Klientowi w związku z nieważną umową, są całkowicie nieuzasadnione. Co więcej uspokaja posiadaczy kredytów frankowych, informując, że w przypadku potrzeby, UOKiK może zaoferować im opinię prawną w celu udzielenia wsparcia w walce z bankiem.

Więcej informacji: www.franknews.pl