Votum nie zwalnia przed wyrokiem TSUE: ponad 1100 umów w maju! .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Votum nie zwalnia przed wyrokiem TSUE: ponad 1100 umów z Frankowiczami w maju!

Spółki z Grupy Kapitałowej Votum czwarty kolejny miesiąc z rzędu  podpisały ponad 1 tysiąc umów z klientami w kwestii dochodzenia roszczeń z kredytów we frankach szwajcarskich. W maju zostało zakontraktowanych dokładnie 1108 spraw. Z uwagi na oczekiwane wyroki TSUE, które zostaną ogłoszone 15 czerwca 2023 roku, Votum spodziewa się rekordowego zainteresowania swoją ofertą w czerwcu. W rezultacie, prognozuje się, że będzie to najlepszy kwartał w historii działalności grupy pod względem liczby nowych umów zawartych w sektorze bankowym.

Nasze doświadczenia do tej pory pokazują, że w miesiącach, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje sprawy bezpośrednio dotyczące polskich Frankowiczów, zainteresowanie tym tematem wyraźnie wzrasta. Podobne skupienie uwagi oczekujemy jutro, gdy Trybunał będzie wydawał orzeczenia w dwóch sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. W sprawie o sygnaturze akt C-520/21 przewidujemy, że zostaną potwierdzone korzystne wnioski wynikające z opinii Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczące braku podstaw prawnych dla banków do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału od Kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytu CHF. Ponadto, tego samego dnia zostanie ogłoszone orzeczenie w sprawie o sygnaturze akt C-287/22, która dotyczy zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Ma to duże znaczenie dla Frankowiczów, ponieważ banki nadal próbują wszelkimi sposobami opóźniać skierowanie sprawy do sądu, zachęcając do szybkich i tanich ugód. Warto również podkreślić, że na podstawie wyników naszych klientów, Frankowicze odnoszą nawet 99% prawomocnych wyroków, a stwierdzenie nieważności umowy zapewnia trwałe, kompleksowe i korzystne uwolnienie się od wadliwego kredytu. Dlatego wydane orzeczenie może doprowadzić do powszechnego stosowania korzystnych postanowień dotyczących zabezpieczenia przez polskie sądy. W praktyce oznaczałoby to, że Frankowicze mogą przerwać spłatę rat na czas trwania procesu, nie ponosząc negatywnych konsekwencji, i spokojnie oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia swojej sprawy.
pomoc kredytobiorcom votum
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
wzrost

Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące spraw sądowych, w maju odnotowaliśmy prawie 1 tysiąc korzystnych rozstrzygnięć dla naszych Klientów, przy czym liczba wyroków, które stwierdziły nieważność umowy, wyniosła 952 i zostały wydane w obu instancjach. Obecnie na czerwiec zaplanowanych jest 2658 terminów sądowych.

W porównaniu z poprzednimi miesiącami zaobserwowano niewielki spadek liczby wyroków w drugiej instancji, co było częściowo spowodowane przedłużonym weekendem majowym oraz koniecznością pilnej reorganizacji składów sędziowskich po ostatniej uchwale Sądu Najwyższego. Obecnie sytuacja w tym zakresie wydaje się być opanowana. Dodatkowo cieszymy się z inicjatywy legislacyjnej, która ma na celu wprowadzenie jednoosobowych składów sędziowskich jako stałego rozwiązania w kodeksie postępowania cywilnego. Takie rozwiązanie przyniesie korzystne skutki dla dalszego orzekania w sądach odwoławczych oraz przyspieszy wydawanie prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Wg raportów Sądów Apelacyjnych, w 2022 roku takie sprawy stanowiły już prawie 30% ogółu spraw rozpatrywanych w Wydziałach Cywilnych tychże sądów.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finace Help