VOTUM - 3 miesiąc z rzędu ponad 1 tys. umów z Frankowiczami

Votum trzeci miesiąc z rzędu zawarło ponad 1 tys. umów z frankowiczami

Spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły w kwietniu ponad 1000 umów z Kredytobiorcami frankowymi. Osiągnięty wynik sprzedaży odpowiada prognozie przyjętej w bieżącym roku. Dodatkowo zaplanowana na 15 czerwca 2023 r. publikacja wyroku TSUE może być bodźcem do działania dla kolejnej grupy niezdecydowanych dotąd Kredytobiorców.

Zamieszanie medialne wokół „ustawy frankowej” oraz zmasowana akcja ugodowa banków, nie zniechęcają kolejnych Frankowiczów do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Wydaje się, że los inicjatywy rozwiązania problemu frankowego w drodze interwencji legislacyjnej jest w tym roku przesądzony i nie ma co się spodziewać takiej ustawy. Mając powyższe na uwadze, zakładamy, że banki będą kontynuowały swoje działania zmierzające do nakłonienia jak największej liczby Kredytobiorców do zawarcia ugody. Co do zasady, aktualne propozycje porozumień zakładają konwersję kredytów na polski złoty oraz przejście na oprocentowanie oparte o wskaźnik WIBOR. Tożsame rozwiązanie w 2019 r. Związek Banków Polskich zablokował przy okazji prac nad ustawą zakładającą tzw. Fundusz Konwersji, wskazując, że „Praktycznie przymusowa konwersja kredytów walutowych będzie zamianą ryzyka walutowego na realne ryzyko stopy procentowej oznaczające wyższe raty kredytów, co w przyszłości może stać się powodem podobnych roszczeń klientów wobec banków oraz właścicieli banków względem Skarbu Państwa”. Dzisiaj w środowisku bankowym takie propozycje uważane są za optymalne rozwiązanie dla osób posiadających kredyty walutowe. Nasi Klienci nie wykazują zainteresowania tego rodzaju porozumieniem, natomiast dla przyszłych Kredytobiorców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji odnośnie swojego kredytu, może to stanowić bodziec do rozważenia powierzenia nam swojej sprawy
Votum Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa
prezes zarządu Votum SA.

Ponad 1 tys. nowych umów z Frankowiczami w kwietniu

W zakresie statystyk dotyczących postępowań sądowych, kwiecień był drugim miesiącem pod kątem liczby wydanych wyroków i kolejnym, w którym liczba prawomocnych wygranych przekroczyła 200 spraw. Biorąc pod uwagę wyroki zapadłe w I instancji, łączna liczba korzystnych wyroków dla naszych Klientów w kwietniu przekroczyła 1000.

raport kwiecień
Ze względu na uchwałę Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. dotyczącą składu orzekającego sądu odwoławczego, która wpłynęła na organizację pracy sądów obserwujemy, uzupełnianie składów sędziowskich z 1 sędziego do 3 sędziów. Co warte podkreślenia, odroczone lub odwołane terminy rozpraw, w związku z podjętą uchwałą, są rozpoznawane w pierwszej kolejności. W perspektywie długofalowej nie spodziewamy się istotnego spowolnienia czasu trwania postępowań drugoinstancyjnych.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help Sp. z o.o.