GK Votum: ponad 1,2 tys. umów z Frankowiczami we wrześniu

Grupa Votum zawarła ponad 1,2 tys. umów z Frankowiczami we wrześniu 2023 r.

W ubiegłym miesiącu pozyskano 1216 nowych klientów, którzy zdecydowali się na weryfikację swojej umowy kredytu frankowego. W październiku grupa kapitałowa pozyskała również pierwsze umowy z kredytobiorcami gotówkowymi, kwalifikującymi się do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego.

W najbliższym czasie spodziewamy się wzrostu zainteresowania ofertą dochodzenia roszczeń z umów bankowych. Poza czynnikami sezonowymi, które w ostatnich latach pozytywnie wpływały na tendencje sprzedażowe w IV kwartale danego roku i większą decyzyjność Klientów po okresie wakacyjnym, widzimy dodatkowe czynniki kształtujące potencjał rynkowy w perspektywie najbliższych miesięcy. Przede wszystkim rozpoczyna się okres największej efektywności procesowej w sądach, która przekłada się na liczbę zapadających wyroków, w tym orzeczeń prawomocnych. Korzystne wyroki Klientów Grupy Kapitałowej Votum stanowią istotne źródło pozyskiwania kolejnych kontraktów, ponieważ przekładają się na liczbę poleceń, które charakteryzują się najwyższym współczynnikiem konwersji i finalnym zawarciem umowy. Ponadto, zakładamy, że w najbliższym czasie zapadnie kolejny wyrok TSUE w sprawie Klientów reprezentowanych przez kancelarię z GK Votum (sygn. akt C-140/22). Trybunał rozważy zagadnienie przedawniania roszczeń banków o kapitał, co może być dodatkowym bodźcem do działania dla kolejnej grupy Frankowiczów. Jednocześnie w perspektywie nie tylko najbliższego kwartału, ale również kolejnych lat działalności Grupy Kapitałowej Votum, na jej wynik będzie miało wpływ poszerzenie zakresu świadczonej usługi w segmencie bankowym o całkowicie nową grupę Klientów, którzy zawarli umowę o kredyt konsumencki z nieprawidłowościami, skutkującymi Sankcją Kredytu Darmowego. Nasz oferta została dobrze przyjęta przez Klientów i zawarliśmy pierwsze kontrakty w tym zakresie
Votum Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum S.A.
raport wyników wrzesień

Zakończenie okresu wakacyjnego widoczne było również na wokandach, w szczególności w zakresie statystyk wydanych orzeczeń. Kancelarie z Grupy Kapitałowej uzyskały we wrześniu 190 korzystnych orzeczeń przed sądami II instancji, a także 636 wyroki pierwszoinstancyjne. Natomiast liczba terminów sądowych wyznaczonych w październiku w chwili obecnej wynosi 2885 i zbliża się do dotychczasowego rekordu osiągniętego przez grupę tym zakresie.

Dane statystyczne dotyczące wydanych orzeczeń we wrześniu oraz zaplanowanych rozpraw w październiku wskazują na rekordowy kwartał w historii naszej firmy. Dodatkowo, możemy zauważyć początkowe skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie klienta reprezentowanego przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum. Ten wyrok ma potencjał odmienić tradycyjny sposób prowadzenia procesów sądowych w przypadkach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich oraz przyspieszyć rozpatrywanie tych spraw. Mówiąc konkretnie, chodzi o wyeliminowanie potrzeby powtarzalnej oceny uczciwości postanowień umownych, które już zostały uznane przez UOKiK za nieprawne i wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych. Ponadto, wyrok ten oznacza odejście od analizy indywidualnych cech skarżących, które nie wpływają na zakres obowiązku informacyjnego banku wobec nich. W związku z tym orzeczenie TSUE z 21 września 2023 roku dostarcza krajowym sądom kolejnego narzędzia do przyspieszenia procesów dotyczących Frankowiczów, co powinno przynieść większą liczbę korzystnych wyroków dla klientów Grupy Kapitałowej Votum.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help