Zawieszenie płatności rat w CHF – korzystny wyrok TSUE .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Zawieszenie płatności rat – wyrok TSUE korzystny dla Frankowiczów!

Dwa korzystne dla Kredytobiorców wyroki TSUE to impuls do działania dla Frankowiczów, którzy jeszcze nie rozpoczęli walki z bankiem. Dziś, poza wyrokiem w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału (sygn. C-520/21), TSUE zadecydował również w kwestii zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22).

Wyrok TSUE w kwestii zawieszenia płatności rat

Wyrok TSUE dla Frankowiczów w sprawie o sygnaturze C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Klientów w Getin Banku aż do czasu wydania prawomocnego wyroku w postępowaniu dotyczącym unieważnienia umowy. Chociaż sprawa ta dotyczy wskazanych Kredytobiorców i została wszczęta przed ogłoszeniem decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, ma ona szerszy kontekst. Wyrok TSUE ujednolici orzecznictwo polskich sądów w kwestii zapewnienia Frankowiczom zabezpieczenia roszczeń, a co za tym idzie, sprawa obejmuje wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny.

Komu sąd może udzielić zabezpieczenia kredytu?

Przypomnijmy, że pytanie prejudycjalne w sprawie C-287/22 zostało zadane przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez jednego z sędziów z wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Miało to miejsce 3 maja 2022 roku w kontekście postępowania dotyczącego kredytu we frankach szwajcarskich udzielonego przez Getin Bank. Kredytobiorcy, którzy wystąpili o unieważnienie umowy, złożyli wniosek o zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu do momentu wydania prawomocnego wyroku. Niemniej jednak, sąd wydał postanowienie odmawiające im zabezpieczenia, argumentując to tym, że jeszcze nie uregulowali nominalnej kwoty kredytu wobec banku.

Należy przypomnieć, że wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie przyjął interpretację, zgodnie z którą zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat są udzielane Kredytobiorcom jedynie wtedy, gdy całkowicie spłacili swoje zobowiązanie wobec banku. Warszawski sąd kierując zapytanie do TSUE zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie w sprawie czy dyrektywa unijna 93/13 jest zgodna z interpretacją przepisów. Warto podkreślić, że to właśnie na ich podstawie sąd mógł odmówić Kredytobiorcy zabezpieczenia, nawet jeśli realna była szansa na unieważnienie umowy kredytowej Klienta.

kredyt na dom

Raty Frankowiczów podczas procesu – co z nimi?

Dzisiejszy wyrok TSUE dla Frankowiczów ma ogromne znaczenie zarówno dla Kredytobiorców z Getin Banku, jak i dla innych osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Dotychczas nie istniało jednolite orzecznictwo sądów w kwestii zawieszania spłaty rat kredytu podczas trwania procesów dotyczących umów frankowych. Często spotykano się z opinią, że Frankowicze, których sprawy rozpatrywane były przez wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie mieli większe szanse na uzyskanie zabezpieczenia roszczeń niż pozostali Kredytobiorcy, których sprawy toczyły się w innych sądach w kraju. Od dziś orzecznictwo ma zostać ujednolicone, a Kredytobiorcy będą mogli starać się o zawieszenie płatności rat podczas trwania procesu sądowego przeciwko bankowi. Istotne jednak jest, że wyrok nie powoduje automatycznego zawieszenia spłaty rat podczas trwania procesu sądowego. Frankowicze muszą złożyć stosowny wniosek o zabezpieczenie roszczeń.

TSUE potwierdził prawo Frankowiczów do składania wniosków do sądu o zabezpieczenie w zakresie zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu. Zgodnie z wyrokiem Trybunału zastosowanie takiego środka tymczasowego może być konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Co istotne, wg Trybunału takie zabezpieczenie wydaje się tym bardziej konieczne, gdy konsument ten wpłacił do banku kwotę wyższą od kwoty pożyczonej, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Ale nie jest to warunek konieczny. Z pewnością skłoni to kolejnych Frankowiczów do podjęcia działań na drodze sądowej, zamiast decydować się na znacznie mniej korzystne ugody.
Paweł Wójcik pomoc złotówkowiczom kancelaria
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help

Więcej informacji: www.franknews.pl