15 czerwca 2023 r. - dwa wyroki TSUE w sprawach frankowych

15 czerwca 2023 r. – dwa wyroki TSUE w sprawach frankowych

Czwartek, 15 czerwca 2023 r., to dzień, którego wyczekuje wielu Kredytobiorców posiadających kredyt CHF. W tym czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. Mimo tego, że sprawa dotyczy Getin Noble Banku, orzeczenie będzie dotyczyło również postępowań  przeciwko innym Kredytodawcom. Również tego samego dnia Trybunał orzeknie w innej, ważnej dla Frankowiczów sprawie, a mianowicie czy w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału.

Dwa ważne wyroki TSUE dla Frankowiczów

15 czerwca 2023 r. TSUE przedstawi swoje stanowisko w dwóch, istotnych dla Frankowiczów sprawach:

  • rozstrzygnie czy w chwili wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału (sprawa o sygn. C-520/21)
  • wyda wyrok dotyczący zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sprawa o sygn. C-287/22)
prokurator
Sprawa TSUE C-287/22

Sędzia Piotr Bednarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie jednej z rozpatrywanych spraw zadał pytanie do TSUE dotyczące zawieszenia spłaty rat kredytu:

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?

Zawieszenie płatności rat na czas procesu sądowego

Istotne jest to, że problem dotyczy wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny (nie tylko Klientów Getin Noble Banku, którego dotyczyła sprawa). Wiele sądów, w tym również niektóre wydziały SO w Warszawie twierdzą, że nie mają podstaw do uwzględnienia wniosków składanych w sprawach frankowych.

Frankowicze – wniosek o zabezpieczenie

Prawnicy oceniają, że ustalenie zabezpieczenia przez sąd jest istotnym czynnikiem ochrony interesów konsumenta, ze względu na fakt, że procesy sądowe często się przedłużają, co skutkuje dodatkowym obciążeniem budżetu Frankowiczów.

 

Wyrok TSUE niewątpliwie wpłynie na orzeczenia sądów w sprawie przyznawania zabezpieczeń, a także prawdopodobnie określi zasady postępowania w sytuacjach, gdy o udzielenie zabezpieczenia wnioskuje Kredytobiorca, który jeszcze nie spłacił całości udzielonego mu kapitału.

Więcej informacji na Business Insider.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin