25 maja 2023 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom
odsetki

Sądy po stronie Frankowiczów w kwestii przyznawania odsetek za opóźnienie

W maju 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą odsetki za opóźnienie miały być przyznawane Frankowiczom dopiero po ich przesłuchaniu przez sąd i stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. W ostatnim czasie widoczna jest tendencja do pomijania przez sądy powszechne wyznaczonej przez SN linii orzeczniczej, a także orzekanie na korzyść Kredytobiorców. Zalecenia TSUE źle zinterpretowane […]
Czytaj więcej