Odsetki za opóźnienie: sądy stają po stronie Frankowiczów

Sądy po stronie Frankowiczów w kwestii przyznawania odsetek za opóźnienie

W maju 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą odsetki za opóźnienie miały być przyznawane Frankowiczom dopiero po ich przesłuchaniu przez sąd i stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. W ostatnim czasie widoczna jest tendencja do pomijania przez sądy powszechne wyznaczonej przez SN linii orzeczniczej, a także orzekanie na korzyść Kredytobiorców.

Zalecenia TSUE źle zinterpretowane przez SN

Według informacji pozyskanych przez portal Prawo.pl, prawnicy podkreślają, że Sąd Najwyższy błędnie zinterpretował zalecenia TSUE w sprawie informowania Kredytobiorców o konsekwencjach unieważnienia umowy kredytowej. Zdaniem adwokata Andrzeja Zorskiego z Pilawska Zorski Adwokaci zalecenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości mają na celu ochronę Frankowiczów przed negatywnymi skutkami upadku umowy, jednoczenie nie mają za zadanie pozbawiania ich możliwości odbioru należnych odsetek. Dodaje, że wezwanie banku do zapłaty jest jednoznaczne z wyrażeniem woli Kredytobiorcy o rozpoczęciu ich naliczania.

 

Sąd Najwyższy uchwalając ustawę w 2021 r. przyczynił się do uderzenia w interesy Frankowiczów. Ze względu na setki spraw frankowych, które toczą się w sądach, czas pomiędzy wezwaniem do zapłaty, a pierwszą rozprawą to nierzadko kilka lat. Przez cały ten okres banki unikają odpowiedzialności i nie spłacają świadczenia na rzecz swoich Klientów.

myślący mężczyzna

Cytowany przez Prawo.pl mec. Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w kancelarii Konieczny, Polak Partnerzy komentuje że „Zasądzanie odsetek dopiero od oświadczenia prowadziłoby do bezzasadnego uprzywilejowania banku i wręcz zachęcało go do przewlekania procesu i odraczania w czasie rozprawy z przesłuchaniem kredytobiorców”. Wspomina również, że taka postawa narusza unijną dyrektywę 93/13 mającą na celu ochronę konsumentów.

Zmiany w orzecznictwie korzystne dla Kredytobiorców

Do tej pory sądy powszechne w Polsce nie przyjmowały jednolitej linii orzeczniczej w sprawie terminu rozpoczęcia przyznawania odsetek, jednak wiele wyroków zapadało w oparciu o uchwałę SN. Niemniej jednak od pewnego czasu widoczne jest stopniowe odchodzenie przez sądy powszechne od decyzji SN, a tym samym orzekanie na korzyść Frankowiczów.

więcej informacji na stronie: www.money.pl