4 powody, dla których Frankowicze tak chętnie pozywają banki

4 powody, dla których Frankowicze tak chętnie pozywają banki

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost popularności sądowych postępowań przeciwko bankom wśród osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wiele czynników, które skłaniają Frankowiczów do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania swoich strat.

Nieprzewidywalna wysokość raty kredytu frankowego

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest nieprzewidywalny charakter kursu walutowego, który wpływa na wysokość rat kredytowych. Gdybyśmy cofnęli się do czasu, gdy frank był relatywnie stabilny, to decyzja o zaciągnięciu kredytu we frankach wydawała się korzystna. Jednak w ostatnich latach kurs tej waluty uległ znacznym wahaniom, a galopująca inflacja, spowodowały drastyczne wzrosty wysokości spłacanych rat. To nieoczekiwane obciążenie finansowe napędza frustrację Frankowiczów i stanowi jeden z głównych powodów dla rosnącej liczby pozwów przeciwko bankom.

Brak pełnej informacji ze strony banku

Drugim czynnikiem był brak pełnej informacji ze strony banków na temat ryzyka związanego z kredytami we frankach. Wiele osób, pod wpływem zachęcających ofert instytucji finansowych, zdecydowało się na taką formę zobowiązania, nie mając pełnej świadomości ryzyka, jakie pociągał  za sobą kurs walutowy. Banki często nie przedstawiały w wystarczający sposób swoim klientom skomplikowanych zagadnień związanych z konsekwencjami takiego kredytu.

pozew

Frankowicz jako słabsza strona konfliktu

Kolejnym aspektem jest nierównowaga sił w stosunkach między bankiem a Konsumentem. Kredytobiorcy nie mają takiej samej wiedzy i doświadczenia jak banki, co sprawia, że są one w pozycji znacznie silniejszej. Wielu Kredytobiorców CHF czuje się oszukanych przez instytucje finansowe, które nie przyznały się do skali ryzyka związanego z kredytem we frankach. To prowadzi do narastającej frustracji i skłania wielu ludzi do poszukiwania sprawiedliwości poprzez drogę sądową.

Frankowicze wygrywają z bankami w 99% spraw

Ostatnim czynnikiem, który przyczynia się do rosnącej popularności sądowych postępowań przeciwko bankom, jest fala wyroków korzystnych dla Frankowiczów. Sądy coraz częściej uznają, że banki muszą ponosić odpowiedzialność za nieprawidłowe informowanie swoich klientów oraz udzielenie im kredytów, które były niezgodne z prawem. Wyroki te dają nadzieję Kredytobiorcom na odzyskanie utraconych pieniędzy i sprawiedliwość.

Podsumowując, wszystkie powyższe czynniki skłaniają Frankowiczów do szukania sprawiedliwości w sądzie. Warto podkreślić, że każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i umów kredytowych przy udziale profesjonalnej Kancelarii Prawnej.

Autor: Monika Poddubik, Votum Finance Help