BPH, mBank, PEKAO, BNP Paribas i Santander. Ugoda czy pozew?

Bank BPH, mBank, PEKAO, BNP Paribas i Santander. Ugoda czy pozew?

Bank BPH, mBank, PEKAO, BNP Paribas i Santander podobnie jak inne banki starają się przekonać Kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich do polubownego zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody. Jednak czy przy 99% skuteczności Frankowiczów w sądach warto brać pod uwagę propozycje banków?

Ugoda z mBank

Wariant ugód oferowany przez mBank przeszedł kilka zmian. Pierwsze propozycje, które były bardzo niekorzystne dla Kredytobiorców, pojawiły się pod koniec 2021 roku. Zakładały podzielenie kosztów przewalutowania kredytu równo między bank a Frankowiczów. Dopiero wiosną 2023 roku bank przedstawił propozycje ugód wszystkim posiadaczom aktywnych kredytów w CHF. Niekorzystne rozstrzygnięcie TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału skłoniło mBank do wprowadzenia ugód opartych na wersji proponowanej przez KNF.

 

W innej opcji mBank oferuje możliwość zmiany kredytu na złotowy z „preferencyjnym” oprocentowaniem stałym przez pięć lat w wysokości 4,99%, jednakże RRSO takiego kredytu wynosi ponad 8%. W przeszłości zdarzało się, że mBank oferował wybranym Kredytobiorcom tzw. „opcję zerową,” polegającą na umorzeniu pozostałej części zadłużenia, ale dotyczyło to osób, które znacznie nadpłaciły kapitał.

Bank PEKAO S.A. wprowadził program ugód dotyczących kredytów frankowych pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%” na początku października 2023 roku. Do końca 2024 roku wszyscy posiadacze kredytów denominowanych w CHF w banku PEKAO otrzymają ofertę ugody, która zakłada przekształcenie kredytu na kredyt w złotówkach z oprocentowaniem stałym na poziomie 2% od dnia podpisania umowy.

 

Bank przelicza kredyt, dodając do kwoty kapitału kredytu w PLN stałą stopę procentową wynoszącą 2% za każdy rok spłacanych odsetek. Następnie ta suma jest porównywana z łączną kwotą spłat, jakie zostały dokonane zgodnie z harmonogramem kredytu CHF. Jeśli wynik wskazuje na nadpłatę, bank zwraca te środki Kredytobiorcy i znosi hipotekę. W przeciwnym przypadku zadłużenie może być spłacane przez kolejne 5 lat na preferencyjnych warunkach, przy oprocentowaniu 2%. Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany zgodnie z aktualną ofertą banku, opartą na obowiązujących w danym momencie stawkach stałych lub zmiennych (np. WIBOR 6M plus marża).

mysli

Ugoda z BNP Paribas

Od grudnia 2021 roku BNP Paribas oferuje wybranym Kredytobiorcom możliwość indywidualnych negocjacji warunków ugody. Zazwyczaj propozycje kierowane są do osób, które są już zaangażowane w spór sądowy z bankiem lub do tych, u których istnieje duże ryzyko wszczęcia postępowania sądowego. Ugody opierają się na przeliczeniu zadłużenia na złotówki, jakby kredyt początkowo był udzielony w polskich złotych. W wyniku ugody istnieje możliwość negocjacji w celu obniżenia salda zadłużenia.

Ugoda z Santander Bank

Obecnie Santander Bank proponuje Frankowiczom ugody zgodnie zarówno z sugestią Szefa jak i z własną koncepcją banku. Wcześniejsze oferty banku opierały się głównie na indywidualnych negocjacjach z klientem. Opierały się na przeliczeniu zadłużenia według kursu proponowanego przez bank, który był niższy niż kurs rynkowy, co skutkowało obniżeniem pozostałej kwoty do spłaty zadłużenia.

zerwana umowa

Ugoda z Bank BPH

Bank BPH podjął decyzję o zaproponowaniu Frankowiczom ugód bardzo późno – pierwsze oferty zaczęły być kierowane na początku sierpnia 2023 roku. Bank nawiązuje kontakt z wybranymi Kredytobiorcami i przedstawia im indywidualne warunki dotyczące regulowania kredytu. Ta oferta jest skierowana do osób, które nadpłaciły kapitał kredytu. Bank daje im szansę na jednorazową spłatę kwoty, która stanowi od 40% do nawet 60% wartości pierwotnie zaciągniętego kredytu. Co ciekawe, zazwyczaj bank wymaga jeszcze spłaty kilkuset tysięcy złotych.

Banki chcąc zachęcić Kredytobiorców CHF do polubownego zakończenia sporu, w swoich propozycjach ugód wykazują się coraz większą kreatywnością,  Warto jednak zaznaczyć, że korzystana dla Frankowiczów linia orzecznicza, a także wyroki TSUE zdecydowanie wskazują, że zawarcie ugody z bankiem nie może dać wielu korzyści. W przypadku posiadania kredytu we frankach, rozsądnym wydaje się wkroczenie na drogę postepowania sądowego i prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Więcej informacji: www.franknews.pl