Czy KFN przeforsuje ustawą frankową w 2024 r.? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Czy KFN przeforsuje ustawę frankową w 2024 r.?

KNF chce wprowadzić w życie ustawę frankową, która ma za zadanie rozwiązać problem kredytów frankowych. Jacek Jastrzębski wskazuje, że to właśnie kredyty Frankowiczów są największym wyzwaniem dla sektora bankowego i podkreśla, że bez ingerencji rządu sytuacja banków może się pogarszać. Kredytobiorcy uważają, że ustawa jest dobra, ale tylko dla banków. Czy w 2024 r. ustawa frankowa wejdzie w życie?

Komisja Nadzoru Finansowego ma plan na Frankowiczów

Projekt ustawy przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego odzwierciedla wcześniejsze stanowisko komisji w sprawie ugód dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Głównym celem jest traktowanie tych kredytów, jak gdyby były udzielane w krajowej walucie od samego początku. Jacek Jastrzębski zaznaczył, że KNF przedstawiła taki projekt i jest gotowa do dalszych rozmów na ten temat.

Dlaczego bankom zależy na ustawie frankowej?

Sektor bankowy ma świadomość, że kredyty frankowe są zagrożeniem dla kondycji finansowej polskich banków. Z uwagi na rekordowe przegrane banków z Frankowiczami w sądach, te są zobowiązane do tworzenia kolejnych rezerw na kredyty frankowe. W III kwartale tego roku banki w Polsce musiały utworzyć dodatkowe rezerwy o wartości 2,6 mld zł, a całkowita kwota przeznaczona na pokrycie strat w starciu z Kredytobiorcami frankowi do tej pory wyniosła około 40 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja banków może się jeszcze pogorszyć, dlatego sektor próbuje przekonać nowy rząd do wprowadzenia w życie ustawy frankowej, która uchroniłaby banki przed dalszymi stratami i uregulowałaby kwestie ugód z posiadaczami kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego.

pieczęć

Frankowicze: ustawa frankowa korzystna tylko dla banków

Frankowicze argumentują, że to same banki są odpowiedzialne za powstanie problemu związanego z kredytami we frankach i przez wiele lat ignorowały tę kwestię. W okresie, gdy sytuacja Frankowiczów przed sądami była niepewna, banki przeciwdziałały wszelkim próbom ustanowienia ustawy dotyczącej kredytów we frankach oraz nie wykazywały chęci zawierania ugód z posiadaczami takich kredytów. Co więcej, Kredytobiorcy frankowi podkreślają, że obecnie, kiedy banki w zdecydowanej większości przegrywają, nadal nie są skłonne do przedstawiania sensownych i uczciwych propozycji ugodowych. Eksperci z zakresu spraw frankowych twierdzą, że w obecnej sytuacji nie są w stanie wyobrazić sobie, że mogłaby powstać ustawa frankowa zgodna z prawem europejskim. Podkreślają, że wszelkie starania mające na celu przymuszenie Frankowiczów do akceptacji ugód lub ograniczenia ich dostępu do ścieżki sądowej na pewno spotkają się z kontestacją przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, prawnicy Kredytobiorców frankowych wskazują, że są znikome szanse na wprowadzenie ustawy frankowej. Dlaczego? Sprawdź jakie stanowisko w kwestii ustawy frankowej zajmuje nowy rząd.