Frankowicze z Getin dostaną odszkodowanie od Skarbu Państwa? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze Getin Noble Bank dostaną odszkodowanie od Skarbu Państwa?

Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca, Rzecznik Generalny przedstawi opinię w sprawie Frankowiczów z Getin Noble Bank. Stawka jest duża, ponieważ chodzi o miliony złotych odszkodowania dla poszkodowanych Kredytobiorców. Wyrok TSUE może umożliwić tysiącom z nich dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa.

Frankowicze z Getinu walczą o odszkodowanie

W pierwszy dzień wiosny,  21 marca 2024 roku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej miała miejsce rozprawa dotycząca przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku SA. Po przesłuchaniu stron posiedzenie odroczono do 13 czerwca 2024 roku, kiedy to Rzecznik Generalny wyda opinię. Po tym czasie TSUE odniesie się do czterech pytań prejudycjalnych skierowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To kolejna szansa dla Frankowiczów z Getin Noble Bank na uzyskanie sprawiedliwości i odzyskanie swoich środków.

Jak wynika ze statystyk sądowych, obecnie jest to najlepszy czas dla Frankowiczów. Dzięki prokonsumenckiemu podejściu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej możliwe stało się dochodzenie utraconych środków związanych z nieuczciwymi kredytami walutowymi. Korzyści jakie Kredytobiorcy mogą odnieść zachęciły liczne grono do walki o swoje prawa. Chociaż sytuacja Frankowiczów z Getin Noble Bank jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, Kredytobiorcy liczą na to, że TSUE, tak jak dotychczas, utrzyma korzystną linię orzeczniczą. Prokonsumenci wyrok mógłby otworzyć im drzwi do odzyskania wpłaconych pieniędzy i ochronić innych Kredytobiorców przed wszczęciem procedury restrukturyzacyjnej przez pozostałe banki.

flaga Unii Eurpejskiej

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie Frankowiczów z Getin Noble Bank

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło prawie 8 tysięcy skarg od posiadaczy kredytów frankowych oraz innych podmiotów, które czują się poszkodowane decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto zaznaczyć, że sprawa jest szczególnie wyjątkowa ze względu na liczbę skarg i możliwe odszkodowania.

 

Pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny obejmowały nie tylko kwestie polskiego prawa, ale również znaczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi zdecydować, czy skargi powinny być rozpatrywane indywidualnie czy zbiorowo, co ma niebagatelne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania polskiego sądownictwa. W sytuacji, gdy TSUE wskaże, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o restrukturyzacji Getin Noble Banku była podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poszkodowani Kredytobiorcy będą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.

wyrok TSUE

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Frankowiczów z Getinu już 13 czerwca

Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię w sprawie Frankowiczów z Getin Noble Banku. Jest ona niezwykle istotna, ponieważ chodzi o potencjalne, milionowe odszkodowania dla konsumentów. Wyrok może umożliwić tysiącom Kredytobiorców dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa. Warto zaznaczyć, że choć opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, często ma duży wpływ na ostateczny wyrok, który zazwyczaj odzwierciedla treść opinii.

 

Frankowicze nie kryją nadziei na korzystny wyrok TSUE, który może umożliwić im dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa. Co istotne, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miało także wpływ na inne postępowania restrukturyzacyjne banków i wpłynie na zmianę strategii kredytodawców, którzy przez lata zawierali z konsumentami umowy o kredyt CHF.  Podsumowując, warto zaznaczyć, że chociaż sprawa dotyczy głównie Frankowiczów z Getin Noble Banku, wyrok TSUE może znacząco wpłynąć nie tylko na ich sytuację, ale również na przyszłość całego polskiego sektora bankowego.

Zachęcamy do dołączenia do live na kanale You Tube i profilu Facebook Votum Finance Help, gdzie na bieżąco będziemy komentować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów z Getin Noble Banku.