Frankowicze: ile trzeba czekać na wyrok w 2024 roku? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze: ile trzeba czekać na wyrok w 2024 roku?

Liczba spraw frankowych nadal rośnie, jednak to nie paraliżuje polskich sądów. Od pewnego czasu procedowanie w sprawach Frankowiczów nabrało tempa. Obecnie na pierwszą rozprawę Kredytobiorcy muszą czekać średnio od kilku do kilkunastu miesięcy, co uzależnione jest od obłożenia danego sądu. Na wyrok sądu drugoinstancyjnego Frankowicze aktualnie oczekują trochę ponad 2 lata. Ile trzeba będzie czekać na wyrok w sprawie frankowej w 2024 roku?

Sądy szybciej rozstrzygają w sprawach Frankowiczów

Na wyraźne przyspieszenie orzecznictwa w sprawach frankowych składa się kilka czynników, m.in. możliwość przesłuchania stron na piśmie, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko wydłużenia czasu oczekiwania na wyrok z powodu niestawienia się świadków. Co więcej, dotychczas obowiązująca uchwała Sądu Najwyższego z maja 2021 roku wskazywała na konieczność złożenia przez Frankowicza oświadczenia o woli unieważnienia umowy oraz o świadomości skutków tego działania. Za sprawą wyroku TSUE C-140/22 Kredytobiorcy nie mają już takiego obowiązku, co również przyczynia się do szybszego orzekania w sprawach frankowych w 2024 roku.

Co wpływa na wyznaczenie terminu pierwszej sprawy frankowej?

Frankowicze składający pozew przeciwko bankowi z niecierpliwością wyczekują terminu pierwszej rozprawy, gdyż jak wskazuje dotychczasowe orzecznictwo, w niektórych przypadkach sprawy rozpatrywane są już w sądach I instancji. O terminie pierwszej rozprawy w szczególności decyduje miejscowość sądu oraz doświadczenie sędziego i obłożenie jego referatu. Niemniej ważnym czynnikiem decydującym o terminie rozprawy w sądzie pierwszoinstancyjnym jest czas, w którym Kredytobiorca złoży wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci wstrzymania spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku.Sąd musi priorytetowo rozważyć taki wniosek. Cały proces, wliczając ewentualne odwołanie banku, zajmuje od dwóch do czterech miesięcy, jednak warto podjąć tę decyzję i wstrzymać płacenie raty do zakończenia postępowania.

przedawnienie roszczeń banków

Ile czasu trzeba czekać na wyrok w sprawie frankowej w 2024 roku?

W niektórych przypadkach, sprawy rozpatrywane przez sądy pierwszoinstancyjne mogą zakończyć się już po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Z reguły jednak banki odwołują się od niekorzystnej decyzji, a to stwarza konieczność skierowania sprawy do sądu wyższej instancji. Warto dodać, że postępowanie apelacyjne kończy się zazwyczaj po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Aktualnie średni czas trwania postępowania sądowego w dwóch instancjach, począwszy od złożenia pozwu do sądu pierwszej instancji aż do ogłoszenia prawomocnego wyroku przez sąd drugiej instancji, wynosi nieco ponad 2 lata. Przy korzystnych okolicznościach możliwe jest uzyskanie prawomocnego wyroku nawet w ciągu jednego roku.

W jakim mieście najkrócej czeka się na wyrok w sprawie frankowej?

W związku z nowelizacją Kpc, od kwietnia 2023 roku Kredytobiorcy frankowi mogą składać pozwy tylko i wyłącznie do sądu właściwego do swojego miejsca zamieszkania. Zmiana przepisów z pewnością odciążyła najbardziej oblegany Sąd Okręgowy w Warszawie z tzw. wydziałem frankowym, w którym na jednego sędziego przypada nawet 1500 spraw, a to bezpośrednio przekłada się na czas jaki Frankowicze muszą czekać na wyrok.

 

Zmiana przepisów poskutkowała przeniesieniem części postępowań do mniejszych i lokalnych sądów. Ile zatem trzeba czekać na wyrok w sprawie frankowej w sądach okręgowych w największych miastach w Polsce?

 

  • Warszawa – czas oczekiwania w Sądzie Okręgowym w Warszawie na pierwszą rozprawę może być dłuższy niż 1 rok. Rozprawy są wyznaczane na 2025 rok. W Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga czeka się na pierwszą rozprawę około 1 roku.
  • Toruń – termin pierwszej rozprawy do pół roku od wniesienia pozwu, a wyrok w I instancji jest możliwy do roku czasu.
  • Olsztyn – wyroki zapadają w czasie od 3 do 20 miesięcy.
  • Bydgoszcz – terminy rozpraw pod koniec 2023 roku wyznaczane były na I kwartał roku 2024.
  • Rzeszów – pierwsza rozprawa od pół roku do jednego roku od wniesienia pozwu.
  • Katowice – czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.
  • Kielce – termin pierwszej rozprawy średnio po pół roku od zainicjowania procesu.
  • Kraków – wyznaczanie terminu pierwszej rozprawy trwa przynajmniej kilka miesięcy.
  • Wrocław – termin pierwszej rozprawy jest wyznaczany przeciętnie po około 1,5 roku od wpływu pozwu, a sprawy toczą się od 2 do 5 lat.

Warto jednak podkreślić, że wskazane informacje to dane statystyczne. Każde postępowanie o stwierdzenie nieważności umowy o kredyt CHF należy rozpatrywać indywidualnie, a termin uzyskania wyroku jest zależny od wielu czynników.

Więcej informacji: www.franknews.pl