Historyczny rok w segmencie bankowym GK Votum

Historyczny rok w segmencie bankowym GK Votum

W grudniu 2023 roku Grupa Votum podpisała 933 umowy w obszarze bankowym, co skutkowało przekroczeniem liczby 14 tysięcy zawartych umów w ciągu całego 2023 roku. Dodatkowo, na koniec roku osiągnięto nowy rekord ilości korzystnych orzeczeń prawomocnych, które wyniosły 350.

Najlepszy rok w działalności Grupy Kapitałowej Votum

W rezultacie udanych wyników sprzedaży z ostatniego miesiąca, Grupa Votum osiągnęła największy sukces w historii swojej działalności. W ostatnim roku usługi pomocy świadczone przez Grupę Votum w obszarze bankowym zostały wybrane przez 14 020 klientów. Rok 2023 zakończył się również rekordową liczbą korzystnych orzeczeń prawomocnych w jednym miesiącu – 350. Spośród tych orzeczeń, 97,4% stwierdziło nieważność umowy kredytowej, 1,7% skutkowało uchyleniem i przekazaniem sprawy do sądu pierwszej instancji, a 0,9% skończyło się odfrankowieniem.

Dane płynące z ostatniego w 2023 r. miesięcznego raportu o kluczowych wskaźnikach w segmencie bankowym, pozwoliły na to, żeby zakończyć ubiegły rok w dobrych nastrojach i z optymizmem prognozować wyniki 2024 r. Rok kończymy wolumenem ponad czternastu tysięcy nowych Klientów i wzrostem sprzedaży o 44% w stosunku do 2022 r., w którym podpisano 9 716 kontraktów. W bieżącym roku spodziewamy się utrzymania wysokiej decyzyjności po stronie frankowiczów, coraz bardziej świadomych swoich praw i korzyści wynikających ze skierowania sprawy do sądu, również na skutek ostatnich wyroków TSUE. Spodziewamy się także zdecydowanego wzrostu sprzedaży wśród Klientów posiadających wadliwe kredyty gotówkowe, kwalifikujące się do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego. Czwarty kwartał 2023 r. upłynął pod znakiem wzrostów liczby umów w tym obszarze i będziemy dążyć do tego, żeby taka tendencja utrzymała się przez najbliższe miesiące bieżącego roku
pomoc kredytobiorcom votum
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
grupa Votum statystyki

Kredytobiorcy reprezentowani przez kancelarie GK Votum wygrywają z bankami

W obszarze pierwszoinstancyjnych wyroków dotyczących Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, w grudniu wydano 836 korzystnych orzeczeń, przy czym 97,3% zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Jeśli chodzi o kwestie związane z terminami sądowymi, obecnie zaplanowano 2419 posiedzeń na styczeń, a ta liczba nadal wzrasta.

Grudzień 2022 jak i 2023 roku były najlepszymi miesiącami jeśli chodzi o liczbę prawomocnych wyroków. W grudniu ubiegłego roku Klienci reprezentowani przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum otrzymali 350 prawomocnych orzeczeń, a w 2022 roku – 200. Liczba ta stanowi wzrost o 75 % rok do roku. Z kolei analizując sumę wyroków sądów II instancji, które zapadły w 2023 roku w liczbie 2414 i zestawimy to z danymi z 2022 roku, w którym zapadło 767 wyroków, to odnotowujemy wzrost na poziomie 215% rok do roku.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help