Listopad w GK Votum: prawie 1200 umów z kredytobiorcami! .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Listopad 2023 w GK Votum – niemal 1200 nowych umów w segmencie bankowym!      

W listopadzie spółki z Grupy Kapitałowej Votum sfinalizowały zawarcie 1 192 nowych umów w sektorze bankowym! Padł też rekord prawomocnych orzeczeń dla kredytobiorców – było ich aż 293! Warto podkreślić, że 99,3% z nich jest korzystnych dla Frankowiczów.

Eksperci przewidują, że po kolejnych prokonsumenckich wyrokach TSUEC-140/22 i C-28/22 – postępowania w sprawach frankowych będą szybsze, prostsze i bardziej opłacalne dla kredytobiorców. W listopadzie 2023 w ramach postępowań I instancji dotyczących klientów reprezentowanych przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum wydano 871 korzystnych orzeczeń. 97,2% zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytu frankowego. Co ważne, na grudzień zaplanowano 2567 posiedzeń.

listopad 2023 GK Votum

Dynamiczny trend w GK Votum

"Zakończenie roku z imponującą liczbą zaplanowanych terminów sądowych jest zauważalne. Grudzień jawi się jako piąty najlepszy miesiąc w 2023 roku pod względem intensywności działań sądowych. Mamy nadzieję, że ten dynamiczny trend przełoży się na publikacje wyroków zarówno w sądach I, jak i II instancji, kontynuując tym samym tendencję z poprzedniego roku. Warto zauważyć, że niektórzy sędziowie, którzy już zakończyli wszelkie niezbędne czynności w sprawach, mogą wykorzystać tę okazję do zakończenia niektórych postępowań jeszcze w tym roku, wydając wyroki nie tylko na zaplanowanych rozprawach, lecz także podczas posiedzeń niejawnych".
Paweł Wójcik pomoc złotówkowiczom kancelaria
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help S.A.