Kancelarie GK Votum:100% wygranych spraw przeciwko Santander .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Kancelarie z GK Votum wygrały 100% spraw przeciwko Santander w I półroczu*

Grupa Santander Bank Polska opublikowała raport za II kwartał 2023 r. Wynika z niego, że na dzień 30 czerwca 2023 r. przeciwko bankom z GK Santander toczyło się 14.948 postępowań sądowych dotyczących "kredytów frankowych". W drugim kwartale 2023 r. banki z GK Santander zostały pozwane 1255 razy, w tym 382 razy przez Kancelarie z GK Votum, co stanowi 30,44% wszczętych postępowań przeciwko Santander w tym okresie.

Santander – ile przegranych spraw?

Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum uzyskały w I półroczu 2023 r. 164 prawomocne wyroki przeciwko Santander Consumer Bank SA i Santander Bank Polska SA. Co istotne, wszystkie były korzystne dla Frankowiczów!* W każdej sprawie sądy przychyliły się do argumentacji pełnomocnika i orzekły na korzyść konsumenta. Rozstrzygnięcia zdecydowanej większości spraw skutkowały nieważnością umowy kredytowej.

Jednocześnie, jak wynika z bankowego raportu, w drugim kwartale 2023 r. przeciwko bankom GK Santander zapadło 419 prawomocnych wyroków, z czego 99% było korzystnych dla Frankowiczów. Z tej puli, 77 rozstrzygnięć korzystnych dla kredytobiorców stanowiło efekt działań Kancelarii VotumGroup.

para
Czy Santander będzie nadal przegrywał?

Bank ocenia ryzyko przegranych m.in. w oparciu o czerwcowe wyroki TSUE oraz aktualne orzecznictwo. Na tej podstawie zwiększył rezerwy na ryzyko prawne. W opublikowanym raporcie oszacowano, że pozew przeciwko bankom Santander złoży 25% kredytobiorców posiadających kredyty frankowe oraz tych, którzy już spłacili swoje zobowiązania.

Czy warto zawrzeć ugodę z Santander?

Santander jak wiele innych banków wychodzi do Klientów z propozycją zawarcia ugody w celu polubownego zakończenia sporu. Jak wynika z opublikowanego raportu, liczba zawartych porozumień w drugim kwartale jest zdecydowanie niższa niż w pierwszym. Taki trend spadkowy wpisuje się w ogólną tendencję, która wynika z danych opublikowanych przez biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego, przy której działa Sąd Polubowny. Może wynikać m.in. z korzystnych dla konsumentów rozstrzygnięć TSUE.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ i IIQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko Santander Consumer Bank SA oraz Santander Bank Polska SA