Kredyt aktywny czy spłacony? Kiedy można skorzystać z SKD?

Kredyt aktywny czy spłacony? Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Mimo że sektor bankowy oraz instytucje i firmy pożyczkowe są surowo regulowane, umowy kredytowe mogą zawierać klauzule umożliwiające ich unieważnienie. W związku z ustawą o kredycie konsumenckim, Kredytobiorca posiadający wadliwą umowę może starać się o zastosowanie sankcji kredytu darmowego.

Co można zyskać przy sankcji kredytu darmowego?

Zgodnie z postanowieniami artykułu 45 ustawy o kredycie konsumenckim „w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z przytoczonych przepisów konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.” Dla Złotówkowiczów posiadających umowę o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny na kwotę do 255 550 zł oznacza to, że warto dokonać analizy umowy pod kątem SKD. Jeśli Kredytobiorca nadal spłaca kredyt, istnieje możliwość, że kolejne raty będą obejmować jedynie zwrot pożyczonego kapitału, a wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak prowizja, ubezpieczenie czy odsetki, zostaną umorzone.

kredyt gotówkowy

Jakie braki w umowie są podstawą do skorzystania SKD?

Umowa kredytowa to często wielostronnicowy dokument, sporządzony w specjalistycznym języku. Warto jednak podjąć wysiłek i z dokładnością przenalizować zapisy, które zostały w niej zawarte. Sankcja kredytu darmowego może być zastosowana, jeśli w umowie kredytu nie zostały zawarte podstawowe informacji takie jak między innymi:

 

  • imię i nazwisko Kredytobiorcy, jego numer PESEL, adres zameldowania, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz dane kredytodawcy;
  • kwota, rodzaj i cel kredytu, a także okres kredytowania;
  • termin i sposób otrzymania pieniędzy przez Kredytobiorcę;
  • harmonogram spłaty i zasady spłaty zobowiązania oraz informacje o jego kosztach;
  • konsekwencje zaprzestania spłaty, jak również sposób naliczania odsetek i zabezpieczenia kredytu;
  • informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy;
  • zasady zmiany oprocentowania kredytu oraz informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez Kredytobiorcę.

Dodatkowo, jeśli w umowie kredytowej znajdują się błędy dotyczące warunków umowy czy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, a także nie są wskazane warunki do odstąpienia od umowy, takie zobowiązanie również może zostać objęte SKD.

kredytobiorcy

Aktywny kredyt a sankcja kredytu darmowego

Decydując się na kredyt, poza główną sumą przekazywaną na konto Kredytobiorcy, pojawiają się dodatkowe opłaty, takie jak prowizja, ubezpieczenie i odsetki. Bank nalicza te dodatkowe kwoty za udzielenie pożyczki, a zgodnie z warunkami umowy, Kredytobiorca zobowiązany jest do ich uregulowania. Niemniej jednak, w przypadku niezgodności postanowień umowy kredytowej z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość skorzystania z kredytu bez dodatkowych opłat, co oznacza, że konsument musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał.

Czy SKD obejmuje kredyty spłacone?

Chociaż po spłacie zobowiązania często o nim zapominamy, ponowne przeanalizowanie umowy kredytowej przez konsumentów, którzy już spłacili swoje zobowiązanie może okazać się bardzo opłacalne. Co prawda nie dotyczą ich już comiesięczne raty, jednak istnieje szansa, że umowa kredytu, który został już spłacony również posiadała wadliwe zapisy. Wówczas Kredytobiorcy ze spłaconym kredytem również mają możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W takim przypadku instytucja finansowa zobowiązana jest do zwrotu wszelkich nadmiernie pobranych kwot, co oznacza, Kredytobiorca spłacił jedynie pierwotnie pożyczony kapitał.

Formularz Kontaktowy | Analiza Twojej Umowy

na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą
Votum Finance Help S.A.
zgodnie z Polityką prywatności.