Płatność rat w trakcie procesu – czy to konieczność? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Płatność rat w trakcie procesu – czy to konieczność?

Wyrok, który Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czerwcu, wpłynął na życie tysięcy Frankowiczów. W chwili obecnej, wraz z wnioskiem o unieważnienie umowy kredytowej CHF, do sądów kierowane są wnioski o zawieszenie płatności rat na czas trwania procesu z bankiem. Ile Kredytobiorcy mogą zyskać przez zabezpieczenie kredytu frankowego?

TSUE orzekł o możliwości zabezpieczenia kredytu we frankach

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania postępowania sądowego to niezbędna czynność, która umożliwi ochronę interesów konsumenta. W przypadku braku takiego zabezpieczenia, początkowe żądania należałoby uzupełnić o roszczenia dotyczące zwrotu kolejnych rat wpłacanych podczas toczącego się postępowania. Drugą możliwością byłoby wystąpienie z kolejnym powództwem. 

Zabezpieczenia powinny być udzielane, skoro umowa jest wadliwa i nie ma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Tym bardziej, że później będzie się to wiązało z koniecznością rozliczenia czyli z generowaniem kolejnego postępowania, a to jest nieracjonalne. Daje też niepotrzebnie podstawę do wydłużania procesów ze strony banków. W mojej ocenie takie działanie jest więc niezgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i państwa polskiego – komentował dr Tomasz Niewiadomski, przewodniczący XXVIII Wydziału Cywilnego (tzw. wydziału frankowego) Sądu Okręgowego w Warszawie w rozmowie z prawo.pl

sąd

Czy o zabezpieczenie kredytu frankowego można starać się dopiero po jego spłacie?

Natychmiast po wyroku TSUE, sędziowie podkreślali, zgoda na zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego będzie wyrażana tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy Kredytobiorca zakończył spłacanie rat. Analogiczna praktyka prowadzona była w tzw. sądzie frankowym już wcześnie. Sędziowie udzielali zabezpieczenia w momencie, kiedy kredyt był już nadpłacony.

Ile czasu czeka się na zabezpieczenie kredytu frankowego?

Według prawa, sądy, do których wpłynęły wnioski o udzielenie zabezpieczenia kredytu CHF na czas postępowania sądowego, bezzwłocznie powinny podejmować decyzję w tym zakresie. Przepisy wskazują również, że nie może się to zadziać później niż w terminie tygodnia od wpływu wniosku do sądu. Rzeczywistość jest jednak inna i z doświadczenia sądów oraz Frankowiczów wynika, że Kredytobiorcy na decyzję sędziów musze oczekiwać około 30 dni.

Czas oczekiwania na decyzję o zawieszeniu płatności rat na czas trwania procesu z bankiem, jest podyktowany kilkoma czynnikami. Głównie zależne jest to od tego, w jakim sądzie toczy się postępowanie w sprawie. Przewagę w tej kwestii zyskują sądy warszawskie, w których czas oczekiwania na decyzję wynosi nawet trzy lub cztery miesiące. Wiele też zależy od sędziego prowadzącego sprawę.