Co musi wiedzieć Frankowicz o przedawnieniu roszczeń? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Co musi wiedzieć Frankowicz o przedawnieniu roszczeń?

Frankowicze nie ustają w kierowaniu roszczeń przeciwko bankom. Chociaż Kredytobiorcy są pewni swoich racji, wciąż zastanawiają się czy ich roszczenia nie są już przedawnione. Kiedy upływa termin, po którym Kredytobiorcy nie mają możliwości kierowania roszczeń przeciwko kredytodawcy i jak w tej kwestii wypowiada się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Ile czasu mają Frankowicze na skierowanie roszczeń?

Kodeks cywilny wskazuje, że termin przedawnienia Kredytobiorców frankowych wynosi 6 lat w przypadku rat spłacanych od 9 lipca 2018 roku. Przed tą datą, okres przedawnienia roszczeń wynosi aż 10 lat. Należy podkreślić, że początek biegu rozpoczyna się wraz ze spłatą ostatniej raty lub od momentu, w którym Frankowicz dowiedział się o nieuczciwości zapisów w umowie kredytowej.

TSUE w sprawie przedawnienia roszczeń Frankowiczów

W temacie przedawnienia roszczeń Frankowiczów wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślając, że roszczenia Kredytobiorcy nie mogą się przedawnić, jeśli nie wiedział on o wadliwości swojej umowy. W rezultacie oznacza to, że początek terminu przedawnienia roszczeń może rozpocząć się nawet po kilku latach od zakończenia spłaty. Takie orzeczenie Trybunału daje Frankowiczom większe możliwości działania, gdyż wielu z nich dopiero po latach podejmuje decyzję o pozwaniu kredytodawcy w związku z wadliwym kredytem CHF.

przedawnienie roszczeń

Jak uchronić się przed przedawnieniem roszczeń?

W pierwszej kolejności, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, Frankowicze powinni złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz o zapłatę. Warto podkreślić, że skierowanie pozwu przeciwko bankowi przerwie bieg przedawnienia roszczeń, a równocześnie otworzy furtkę możliwości do odzyskania swoich należności na drodze postępowania sądowego. Należy dodać, na czas przedawnienia roszczeń nie ma wpływu długość postępowania sądowego, a to oznacza, że Frankowicze nie muszą obawiać się utraty pieniędzy ze względu na przedłużające się postępowanie. Co więcej, za każdy rok, który Kredytobiorca oczekuje na prawomocny wyrok, ma prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.

Co należy zrobić, aby zabezpieczyć swoje roszczenia?

Zabezpieczenie roszczeń Frankowicza wiąże się z kilkoma czynnościami, które musi podjąć. W pierwszej kolejności Kredytobiorca powinien skierować swoją umowę kredytową do analizy doświadczonego prawnika zajmującego się sprawami Frankowiczów. Kolejnym krokiem będzie złożenie reklamacji w banku. W niektórych przypadkach banki odrzucają reklamację, jednak to nie zamyka możliwości działania konsumenta. Należy wówczas złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. W tym miejscu warto skorzystać ze wsparcia pełnomocnika, który zajmie się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także będzie reprezentować Klienta w sądzie.