Bank chce pozywać Frankowiczów. Sytuacja jest jednak jasna. .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – czy bank ma prawo pozwać Frankowicza?

Obecnie wiele polskich gospodarstw domowych stoi przed wyzwaniem spłacania kredytów indeksowanych do walut obcych, takich jak frank szwajcarski. Wielu Kredytobiorców boryka się z problemem znacznie wzrosłych rat, co wpływa na ich zdolność spłaty zadłużenia. Niedawne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących kredytów frankowych wzbudziły wiele kontrowersji i pytań, zarówno ze strony banków, jak i Frankowiczów.

Dalszy spór o bezumowne korzystanie z kapitału

Jednym z tematów, który pojawił się w związku z tym, jest roszczenie banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału przez Kredytobiorców, którzy skorzystali z kredytów indeksowanych do walut  obcych. Pytanie brzmi, czy banki mają prawo dochodzić takiego roszczenia od swoich klientów?

 

W przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych, główną przyczyną roszczenia banków
o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału jest zmiana kursu waluty spłaty kredytu. Wzrost wartości waluty oznacza wzrost zadłużenia w złotych, a w konsekwencji wyższe raty kredytowe dla Kredytobiorcy. Banki argumentują, że w takich sytuacjach Frankowicze korzystają z kapitału banków na korzystnych warunkach, ponieważ ich zadłużenie jest mniejsze niż gdyby kredyt był udzielony w złotych.

młotek sędziowski

Jednakże, zgodnie z orzecznictwem TSUE, wiele klauzul w umowach kredytowych indeksowanych do walut obcych zostało uznanych za nieuczciwe i nieważne. Kredytobiorcy zostali uznani
za nieświadomych ryzyka, z jakim wiąże się taki rodzaj kredytowania. Decyzje TSUE otworzyły drogę do możliwości dochodzenia roszczeń przez klientów banków, które zawierały w swoich umowach niedozwolone postanowienia.

Banki chcą zarabiać na Frankowiczach mimo wadliwych umów

Wydaje się zatem, że banki nie mają prawnego usprawiedliwienia do żądania wynagrodzenia od Frankowiczów za bezumowne korzystanie z kapitału. Wiele umów zawartych było niezgodnie z przepisami prawa, dlatego takie roszczenia mogą być traktowane jako bezpodstawne. Warto również zauważyć, że kwestie dotyczące kredytów indeksowanych do walut obcych są nadal przedmiotem sporów i rozważań prawnych. Wiele sądów już orzekło na korzyść Kredytobiorców, uznając klauzule umowne za nieuczciwe.

Podsumowując, roszczenie banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału przez Kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane do walut obcych, wydaje się być bezprawne. Decyzje TSUE oraz orzeczenia polskich sądów stanowią podstawę do argumentacji na rzecz Kredytobiorców, którzy dążą do unieważnienia niekorzystnych dla nich klauzul umownych. Warto monitorować dalsze zagadnienia w tym temacie, ponieważ może to mieć istotne znaczenie dla wszystkich Frankowiczów.

Autor: Monika Poddubik, Votum Finance Help