Rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Jak wygląda rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej?

Oczekiwanie na korzystny wyrok w sprawie frankowej może trwać nawet kilka lat, jednak Frankowicze, którzy zdecydowali się pozwać bank i wygrali sprawę, dziś nie mają już zmartwień w postaci toksycznego kredytu. Ważne jest jednak, aby po wyroku stwierdzającym nieważność umowy kredytowej nastąpiło prawidłowe rozliczenie z bankiem. Jak przebiega ten proces?

Jak rozliczyć się z bankiem po unieważnieniu umowy CHF?

Frankowicz, który otrzymał prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej CHF z pewnością odczuwa ulgę, jednak to jeszcze nie koniec formalności, których musi dopełnić. Po wyroku koniecznie jest rozliczenie pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem. Bank, który przegrał sprawę frankową jest zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń, jakich dokonał Kredytobiorca w ramach obowiązującej umowy o kredyt CHF. Kredytodawca musi zwrócić Frankowiczowi wszystkie wpłacone raty  kapitałowo-odsetkowe, a Kredytobiorca wysokość kapitału, który niegdyś udzielony został przez bank. Przy rozliczeniu z bankiem, warto złożyć oświadczenie o potrąceniu, które z pewnością przyspieszy proces rozliczenia z kredytodawcą.

Oświadczenie o potrąceniu po wygranej sprawie frankowej

Oświadczenie o potrąceniu po wygranej sprawie frankowej umożliwia łatwiejsze rozliczenie z kredytodawcą. Po złożeniu takiego oświadczenia, następuje potrącenie wzajemnych rozliczeń z instytucją finansową. Warto podkreślić, że działanie jest bezpieczne, a co więcej praktyczne, gdyż nie ma konieczności wykonywania przelewów na duże sumy pieniędzy.

kalkulator

Czy bank może nie oddać pieniędzy Frankowiczowi?

Kredytobiorca, który wygrał sprawę z bankiem, ma prawo do zwrotu należnych mu świadczeń. W przypadku, gdy bank nie dostosował się do wyroku sądu i nie zwrócił pieniędzy Frankowiczowi, ten ma prawo skierować sprawę do komornika. W tym celu należy uzyskać wyrok z klauzulą wykonalności, która jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Warto jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków, banki wykonują sądowe nakazy, ponieważ mają świadomość, że niewywiązanie się z obowiązku zwrotu należności może wiązać się z kolejnymi stratami finansowymi dla kredytodawcy.

Jak uzyskać wypis z hipoteki po wygranej sprawie frankowej?

Po wygranej sprawie frankowej i właściwym rozliczeniu pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem, pozostaje jeszcze kwestia hipoteki. W tej sprawie należy złożyć do banku wniosek o wydanie listu mazalnego, który poświadcza, że hipoteka Kredytobiorcy nie jest już obciążona. W następnej kolejności należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego w celu usunięcia wpisu.