TSUE C-28/22. Od kiedy liczyć termin przedawnienia roszczeń?

Od kiedy liczyć termin przedawnienia roszczeń? Ważny wyrok TSUE C-28/22 już 14 grudnia

Nie ucichły głosy po ubiegłotygodniowym wyroku TSUE C-140/22 w kwestii oświadczenia o skutkach nieważności umowy, a już w czwartek, 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie C-28/22, w którym omówi zagadnienie przedawnienia roszczeń i wskaże moment, od którego należy liczyć ten czas.

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, w których zapytał m.in. o kwestię przedawnienia roszczeń. Czego jeszcze dotyczyły pytania w sprawie C-28/22?

  1. Czy początek terminu przedawnienia roszczeń należy wiązać z:
  • powiadomieniem przez konsumenta banku o występowaniu w umowie niedozwolonych postanowień,
  • pouczeniem konsumenta przez sąd o możliwości uznania postanowień za niedozwolone,
  • złożeniem przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy (opcję tę wykluczył już TSUE w wyroku C-140/22),
  • zaświadczeniem o stanie wiedzy konsumenta dotyczących konsekwencji nieważności umowy,
  • prawomocnym wyrokiem sądu ustalającym nieważność umowy.
  1. Czu przedsiębiorca powinien sam zweryfikować świadomość konsumenta co do nieważności umowy kredytowej,
  2. Czy możliwa jest sytuacja w której bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta zaczyna się szybciej niż roszczeń przedsiębiorcy,
  3. Czy banki mogą powoływać się na prawo zatrzymania,
  4. Czy powołując się na zarzut zatrzymania, bank może uniknąć zapłaty odsetek za to, że nie oddał konsumentowi należności w terminie wynikającym z wezwania do zapłaty.
frank szwajcarski

Jakie mogą być skutki wyroku TSUE C-28/22?

Przedstawiciele prawni wskazują, że kolejny wyrok TSUE dla Frankowiczów pod sygnaturą C-28/22 może być przełomowy dla wszystkich Kredytobiorców frankowych. Mimo, że sprawa rozpatrywana jest w kontekście Getin Noble Banku, skutki orzeczenia Trybunału odczują wszyscy posiadacze kredytów frankowych. Co więcej, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie przyjmie prokonsumenckie stanowisko w kwestii przedawnienia roszczeń, dla banków postanowienie TSUE może okazać się tragiczne w skutkach. W przypadku wskazania przez Trybunał, że roszczenia banków są przedawnione, mogłoby to oznaczać, że Frankowicze odzyskają pieniądza z wszystkich rat wpłaconych do banku wraz z odsetkami za czas oczekiwania na wyrok, a równocześnie bank nie będzie miał prawa żądać zwrotu udzielonego kapitału. Eksperci przewidują, że w takiej sytuacji straty finansowe banku mogłyby się powiększyć nawet trzykrotnie.

Do dnia dzisiejszego polskim Frankowiczom zostało udzielonych około 750 tys. kredytów CHF, z czego około połowa nadal jest aktywna. W sądach toczą się setki tysięcy postępowań, w których Kredytobiorcy CHF walczą o sprawiedliwość, a wciąż umacniająca się pod wpływem kolejnych, prokonsumenckich wyroków TSUE linia orzecznicza powoduje, że liczba pozwów nadal rośnie. Warto podkreślić, że Frankowicze wygrywają obecnie w około 97% spraw.